Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo

Zahtjev za pristup informacijama od Ante Blažević za Grad Split

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Grad Split ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Grad Split
Prigovor na Uporabnu dozvolu za građevine izgrađene do 15. veljače 1968 godine izdane od strane Grada Splita Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo
Klasa: UP/I-361-05/15-30/000358, Ur.broj: 2181/01-03-03-04-15-0009
od 13.11.2015. godine.
Do današnjeg dana nisam dobio odgovor

S poštovanjem,

Ante Blažević

Denis Krnić, Grad Split

Poštovani,

Možete li precizirati kakav odgovor niste dobili? Dužan sam pojasniti da se prigovor na Uporabnu dozvolu ne smatra zahtjevom za pristup informacijama.

Srdačan pozdrav.

Denis Krnić
Stručni suradnik
GRAD SPLIT
Obala kneza Branimira 17
Tel: +385 21 310-094
E-mail: [Grad Split e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove

Alumni Stella je ostavio/la bilješku ()

Prije korištenja našeg Portala, a kako bi dobili što kvalitetnije i brže odgovore od tijela javne vlasti, ohrabrujemo korisnike da se podsjete što se smatra “informacijom” na sljedećoj poveznici: https://imamopravoznati.org/help/request....