Upute za rukovanje informacijskim sustavom tržišta nekretnina – eNekretnine

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Postovani,

Molim vas dostavu tehnicke dokumentacije (upute za rukovanje) koju je isporucitelj dostavio prilikom primopredaje cjelovitog rjesenja eNekretnine, a kako je navedeno Ugovorom o javnoj nabavi, klasa 406-07/15-01/24, urbroj 531-03-2-2-159, od 28.7.2015, clanak 10. stavak 4. Trazenu informaciju dostavite elektronskim putem u odgovoru na ovaj email.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Zahtjev za pristup informacijama,

2 privitaka

 

Poštovani gospodine Schlossberg,

 

Slijedom Vašeg zahtjeva kojeg ste ovom Ministarstvu uputili temeljem
odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13
i 85/15), a sukladno odredbi članka 17. stavka 1. točke 2. istog Zakona, u
prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam tehničku dokumentaciju (upute za
rukovanje) koju je isporučitelj APIS IT  dostavio prilikom primopredaje
cjelovitog rješenja eNekretnine, a kako je navedeno Ugovorom o javnoj
nabavi, Klasa: 406-07/15-01/24, Urbroj 531-03-2-2-159, od 28.7.2015.
godine.

 

S poštovanjem,

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje

Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

 ++385 (0)1 3782 186

 ++385 (0)1 3782 192

        www.mgipu.hr