Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače

Lana Podgoršek je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Umag kao dio skupine poslane na 128 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Lana Podgoršek

Za: Grad Umag

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite osobne informacije prije dostave kopije).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

3 privitaka

Poštovana,

   

Priloženo se dostavlja odgovor na traženu informaciju.

 

S poštovanjem,

 

Milan Jurković

pomoćnik pročelnice

Ured Grada

 

Grad Umag – Città di Umago

Ul.G.Garibaldija 6, 52470 Umag

Hrvatska

T: +385 (0)52 702 - 932

F: +385 (0)52 702 - 940

[1][e-mail adresa]

[2]cid:[email protected]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org