Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Mali Lošinj

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite osobne informacije prije dostave kopije).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Martina Krajina, Grad Mali Lošinj

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD MALI LOŠINJ

KLASA: 008-01/16-01/05
URBROJ: 2213-01-01-16-2

Mali Lošinj, 23. lipnja 2016. Lana Podgoršek

Predmet: Zahtjev radi ostvarivanja prava na pristup informacijama
- odgovor, dostavlja se

Poštovani,

slijedom Vašeg upita o uvjetima za dobivanje dozvole za ulične zabavljače dostavljamo Vam slijedeći odgovor.

Grad Mali Lošinj nije propisao uvjete za dobivanje dozvole za ulične zabavljače. Slijedom izloženog, a s obzirom da nikada nije postojala potreba za reguliranjem navedenog područja, ne raspolažemo aktom koji regulira navedeno područje, niti pojedinačnim aktom kojim se nekom subjektu dopušta izvođenje uličnih performansi, ali ćemo se potruditi pojasniti Vam u nastavku.

Drugim riječima, na području našega Grada ne postoje zapreke za djelovanje uličnih zabavljača sve dok se isto ne može podvesti pod Zakon o trgovini, odnosno sve dok se ne obavlja prodaja ili druga profitna djelatnost za koju bismo onda naplatili korištenje javne površine.

Slijedom izloženog, na području Grada Malog Lošinja nisu za sada propisani niti uvjeti niti postoje ograničenja za ulične zabavljače, osim na Trgu RH za vrijeme dok traju planirane manifestacije u organizaciji Grada Malog Lošinja i Turističke zajednice Grada Malog Lošinja i s prethodnom najavom.

S poštovanjem,

Martina Krajina Mršo
Službenik za informiranje
Dostaviti:
1. Naslovu
2. Pismohrana

Martina Krajina Mršo, dipl.novinar
Viši stručni suradnik za informiranje i EU projekte

Grad Mali Lošinj
Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom
Riva lošinjskih kapetana 7
51550 Mali Lošinj

Tel: 051 231 056 (int. 206)
Fax: 051 232 307
http://www.mali-losinj.hr/

________________________________________
Šalje: Lana Podgoršek <[ZPPI #1766 email]>
Poslano: 10. lipnja 2016. 18:50:58
Prima: Martina Krajina
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače

Za: Grad Mali Lošinj

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete
za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad
posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom
zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite
osobne informacije prije dostave kopije).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1766 email]

Je li [Grad Mali Lošinj e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Grad Mali Lošinj? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

prikazati citirane dijelove

Za: Martina Krajina

Poštovana,

hvala na dostavljenom odgovoru.

S poštovanjem,

Lana Podgoršek