Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Novi Vinodolski

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite osobne informacije prije dostave kopije).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Maja Pilepić, Grad Novi Vinodolski

PREDMET: Pravo na pristup informaciji
- dostavlja se odgovor -

Poštovana,

Na temelju Vašeg zahtjeva za pristup informacijama - Uvjeti za dobivanje
dozvola za ulične zabavljače, od 10. lipnja 2016. godine, obavještavam Vas
da tražene uvjete regulira sljedeći opći akt:
* Odluka o davanju u zakup javne površine (Službene novine
Primorsko-goranske županijebroj 11/02, 23/08, 10/10, 40/10,44/12, 7/14,
18/14, 8/15 i 13/16).
Također, primite na znanje da Grad Novi Vinodolski do sad nije izdao
Rješenje nekom uličnom zabavljaču.

S poštovanjem,

v.d. PROČELNICA
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Maja Pilepić, dipl.iur.

----- Original Message -----
From: "Lana Podgoršek" <[ZPPI #1774 email]>
To: "Zahtjevi za PPI upućeni prema Grad Novi Vinodolski"
<[Grad Novi Vinodolski e-mail za zahtjeve]>
Sent: Friday, June 10, 2016 6:51 PM
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Uvjeti za dobivanje dozvola za
ulične zabavljače

Za: Grad Novi Vinodolski

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete
za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad
posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom
zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite
osobne informacije prije dostave kopije).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1774 email]

Je li [Grad Novi Vinodolski e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Grad Novi Vinodolski? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------