Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače

Zahtjev je uspješan.

Lana Podgoršek

Za: Grad Ogulin

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite osobne informacije prije dostave kopije).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Karmela Matić, Grad Ogulin

Poštovana !
U svezi Vašeg zahtjeva za pristup informaciji , izvješćujemo Vas da Grad
Ogulin nema posebnu odluku za ulične zabavljače , nego Odluka o komunalnom
redu omogućuje korištenje javne površine i za tu svrhu. Do sada nismo imali
takvih zahtjeva.
S poštovanjem,
Karmela Matić,
Službenica za informiranje

KLASA : 011-02/16-01/17
URBROJ : 2133/02-03/3-16-2
Ogulin, 24.06.2016.

-----Izvorna poruka-----
From: Lana Podgoršek
Sent: Friday, June 10, 2016 6:51 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Grad Ogulin
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Uvjeti za dobivanje dozvola za
ulične zabavljače

Za: Grad Ogulin

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete
za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad
posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom
zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite
osobne informacije prije dostave kopije).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1777 email]

Je li [Grad Ogulin e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Grad Ogulin? Ako da, molimo kontaktirajte
nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------