Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Osnovna škola Martijanec, Donji Martijanec

Zahtjev je uspješan.

Od: Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Martijanec, Donji
Martijanec

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Osnovna škola Martijanec, Donji Martijanec.

Od: Danijela Poštenik

Poštovani,
obavještavamo Vas da produžujemo rok za rješavanje zahtjeva za daljnjih 15
dana.
Lijep pozdrav i čujemo se!
Danijela Poštenik

Spojite s ovim

Od: Igor Valentin

Za: Danijela Poštenik

Poštovana,
Temeljem čega produžujete odgovor?

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: Danijela Poštenik

Poštovani,
dostavljam Vam informacije koje ste tražili:
U Osnovnoj školi Martijanec za školsku godinu 2017./2018. Vijeće roditelja
je ustrojeno 15. rujna
2017. godine i ima 15 članova. Predsjednica Vijeća roditelja je Marijana
Tarandek, a zamjenica
predsjednice je Melita Bačani. Marijana Tarandek je predstavnica roditelja
u Školskom odboru.
Vijeće roditelja je zasjedalo 28. rujna 2017. godine i nije bilo posebnih
prijedloga koje bi
razmatrala ravnateljica škole.
Budući da ste tražili više informacija, a mi smo imali puno posla oko
prijave za energetsku 
obnovu zgrade i prošli tjedan sam koristila godišnji odmor, nisam nikako
stigla prije, pa
Vam sada šaljem informacije koje ste tražili.
Srdačan pozdrav!
Danijela Poštenik,
tajnica škole
Dana 23. prosinca 2017. u 13:21 Igor Valentin
<[1][ZPPI #5258 email]> je napisao/la:

     Za: Danijela Poštenik

     Poštovana,
     Temeljem čega produžujete odgovor?

     S poštovanjem,

     Igor Valentin
     

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Igor Valentin

Za: Osnovna škola Martijanec, Donji Martijanec

Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće
roditelja u školskoj godini 2017/2018

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra
se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji
vodi direktno do traženog dokumenta
c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra
informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako
skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od
zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete
fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i
propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u
predmetu prava na pristup informacijama
e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim
propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno
zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o
izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s
izuzetim informacijama
f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer
je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom
- dostavite dokument a o statusu dokumenta me obavijestite kada
dostavljate dokument

Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: Danijela Poštenik


Attachment Zapisnik Vije a roditelja.pdf
1.8M Download View as HTML


Poštovani,
šaljem Vam u privitku Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja održane
28. rujna 2017. godine u Osnovnoj školi Martijanec.
Lijep pozdrav,
Danijela Poštenik
Dana 4. veljače 2018. u 22:12 Igor Valentin
<[1][ZPPI #5258 email]> je napisao/la:

     Za: Osnovna škola Martijanec, Donji Martijanec

     Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće
     roditelja u školskoj godini 2017/2018

     Poštovani,
     u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

     1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
     1 Zakona)
     2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
     3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
     (čl. 137, st. 3 Zakona)
     4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
     školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
     5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
     6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
     7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
     i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

     Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
     a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
     b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra
     se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji
     vodi direktno do traženog dokumenta
     c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra
     informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako
     skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od
     zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete
     fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
     d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i
     propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u
     predmetu prava na pristup informacijama
     e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim
     propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno
     zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o
     izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s
     izuzetim informacijama
     f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer
     je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom
     - dostavite dokument a o statusu dokumenta me obavijestite kada
     dostavljate dokument

     Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

     S poštovanjem,

     Igor Valentin

     

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Osnovna škola Martijanec, Donji Martijanec može: