Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Zahtjev je uspješan.

Za: Tijelo javne vlasti – Geodetska tehnička škola, Zagreb

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Sonja Feriz, Geodetska škola, Zagreb

Geodetska škola

Zagreb

Poštovani,

na upit upućen elektroničkom poštom 11. prosinca o.g. (ispravak 12.
prosinca), izvješćujemo Vas da je u ovoj školskoj godini 2017./2018.
Vijeće roditelja ustrojeno na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana
28. rujna o.g., koji prijepis zapisnika je objavljen na web stranici škole
kao i članovi Vijeća roditelja te predstavnika u Školskom odboru.

Roditelji do današnjeg dana nisu imali upita i prijedloga, kako ponaosob
tako niti u ime Vijeća roditelja, iako su, na obostrano zadovoljstvo,
suradnja i zajedničke aktivnosti redovne i kontinuirane.

Lijep pozdrav,

Uprava škole 

 

Za: Geodetska tehnička škola, Zagreb

Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji vodi direktno do traženog dokumenta
c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u predmetu prava na pristup informacijama
e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s izuzetim informacijama
f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom - dostavite dokument a o statusu dokumenta me odbavijestite kada dostavljate dokument

Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Sonja Feriz, Geodetska škola, Zagreb

3 privitaka

Geodetska škola
Zagreb

Poštovani,
prema zahtjevu za dopunu informacije, u prilogu šaljemo prijepis zapisnika 1. konstituirajuće sjednice Vijeća roditelja održane dana 28. rujna 2017. godine, koji nije verificiran već će se istom pristupiti na sljedećoj 2. sjednici planiranoj za početak II. obrazovnog razdoblja školske godine 2017./2018.
Također šaljemo popis imenovanih roditelja razrednih odjeljenja i potpise prisutnih na sjednici .

S poštovanjem,
tajnica Sonja Feriz

prikazati citirane dijelove