Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Zahtjev je uspješan.

Za: Tijelo javne vlasti – Obrtnička škola za osobne usluge, Zagreb

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Obrtnička škola za osobne usluge, Zagreb

2 privitaka

This is the mail system at host imamopravoznati.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[e-mail adresa]>: Host or domain name not found. Name service
error for name=skole.t-com.hr type=AAAA: Host not found

Obrtnicka Skola, Obrtnička škola za osobne usluge, Zagreb

1 privitaka

Poštovani, dostavljamo tražene podatke (pretpostavljamo da trebate  za šk.
god. 2017./2018.)
1) Vijeće roditelja ustrojeno 26.09.2017. g.
2) Broj članova VR 30
3) Predsjednik-Boris Vidošević, zamjenica Ivana Kovač
4) Član Školskog odbora iz VR-Boris Vidošević
5) Datum održane sjednice 26.09.2017. g.
6) Zapisnik prilog
7) Zahtjeva i prijedloga nije bilo, do sada.
S poštovanjem.

--
OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE
Zagreb, Savska c. 23
MB 3774520      OIB 64266572916
tel. 4886-180, fax 4886-181
[1][e-mail adresa]
[2]http://ss-obrtnicka-osobneusluge-zg.skol...
[3]http://obrtnicka.com/

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. http://ss-obrtnicka-osobneusluge-zg.skol...
3. http://obrtnicka.com/