Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola - Scuola Elementare Dolac, Rijeka

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Sent request to Osnovna škola - Scuola Elementare Dolac, Rijeka again.

Osnovna Škola - Scuola Elementare "Dolac", Osnovna škola - Scuola Elementare Dolac, Rijeka

                Poštovani,

                sukladno 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi
                dajem Vam sljedeći odgovor:
                Informacije za školsku godinu 2018./2019. ne mogu Vam
biti dostavljene
                s obzirom da je u tijeku školska 2017./2018. godina.
                Informacije za sljedeću godinu sada ne poznajemo.
                Za ovu školsku godinu informacije možete pronaći na web
stranici škole.

                S poštovanjem,

                OŠ-SE DOLAC
                Ravnateljica
                Nadja Poropat

prikazati citirane dijelove

Osnovna Škola - Scuola Elementare "Dolac", Osnovna škola - Scuola Elementare Dolac, Rijeka

                Poštovani,

                temeljem Vašeg e-maila dostavljamo Vam nadopunu
podataka za školsku 2017/2018

               za točke:

                1. Datum ustrojavanja novog Vijeća roditelja je 1.
ožujka 2017.

                 2.Broj članova Vijeća roditelja je 12.

                3.Ime predsjednika Vijeća roditelja je Iva Hill i
zamjenika Nemanja Cvijanović

                4.Ime člana Vijeća roditelja izabran za predstavnika
roditelja u školskom odboru
                    je Michele Scalembra (vidi web stranicu škole)

                5.Datum zasjedanja Vijeća roditelja 26 rujna 2017.

                6.Dnevni red sjednice Vijeća roditelja bio je donošenje
Školskog kurikuluma i
                    Godišnjeg plana i programa

                7.Nije bilo prijedloga za razmatranje

                S poštovanjem,

                OŠ-SE DOLAC

prikazati citirane dijelove

Za: Osnovna škola - Scuola Elementare Dolac, Rijeka

Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji vodi direktno do traženog dokumenta
c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u predmetu prava na pristup informacijama
e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s izuzetim informacijama
f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom - dostavite dokument a o statusu dokumenta me obavijestite kada dostavljate dokument

Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Osnovna Škola - Scuola Elementare "Dolac", Osnovna škola - Scuola Elementare Dolac, Rijeka

2 privitaka

                Poštovani,
                temeljem Vašeg e-maila dostavljamo Vam dopunu
informacije koja
                nedostaje u našem odgovoru e-mailu od 20.12.2017. i to
skeniran (u privitku)
                zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja održane dana 26.
rujna 2017. godine.
                S poštovanjem
                OŠ-SE DOLAC

prikazati citirane dijelove

...