Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Antun Klasinc, Lasinja

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Sent request to Osnovna škola Antun Klasinc, Lasinja again.

MARIO CRNOLATEC,

Poštovani,

Nastavno na Vaš mail upućen meni kao ravnatelju škole naslovljen kao
Zahtjev za PPI upućeni prema Osnovnoj školi Antun Klasinc, izvješćujem
Vas kako nisam u mogućnosti udovoljiti Vašem zahtjevu za dostavom
zatražene dokumentacije.

Naime, prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovim i
srednjim školama te prema odredbama Zakona o zaštiti osobnih
podataka, škola nije dužna niti ovlaštena dostavljati trećima bilo
kakve informacije ili dokumentaciju koja sadrži osobne podatke, osim u
slučaju da su takve informacije ili dokumentacija zatražena službenim
putem od strane nekog javnopravnog tijela, jer bi u protivnom škola
kao ustanova bila izložena prekršajnopravnoj odgovornosti.

Za sva ostala možebitna pitanja stojimo Vam na raspolaganju,

S poštovanjem, ravnatelj OŠ"Antun Klasinc"

Quoting Igor Valentin <[ZPPI #5392 email]>:

prikazati citirane dijelove

Davorka Đelekovčan,

3 privitaka

Poštovani,

U privitku šaljemo očitovanje na dopis Povjerenika za informiranje te
Rješenje i Zapisnik.

Pozdrav,

OŠ "Antun Klasinc" Lasinja
Davorka Đelekovčan, tajnica/voditeljica računovodstva

Quoting Igor Valentin <[ZPPI #5392 email]>:

prikazati citirane dijelove

Igor Valentin je ostavio/la bilješku ()

Odgovor sadrži zapisnik testa razmjernosti i javnog interesa a ne zapisnik sa vijeća roditelja...

Za: Davorka Đelekovčan

Vaš odgovor od 6.6.2018 u prilogu sadrži zapisnik testa razmjernosti i javnog interesa a ne zapisnik sa vijeća roditelja...

Molim vas dostavu zapisnika vijeća roditelja.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Davorka Đelekovčan,

2 privitaka

Poštovani,

Zapisnik sa sjednice vijeća roditelja koji ste nas tražili u prvom
zahtjevu od 11. 12. 2017. godine poslali smo vam 22.03.2018. godine. U
pošti od 06.06.2018. godine primili ste na znanje očitovanje, Rješenje
i Zapisnik s provedenog teksta razmjernosti i javnog interesa koji smo
kao odgovor na upozorenje po izvršenom nadzoru uputili Povjerenici za
informiranje.
Ukoliko želite imati uvid u nove zapisnike sa sjednice Vijeća
roditelja možete ih pronaći na web stranici naše škole:
http://os-antun-klasinc-lasinja.skole.hr....
Za svaki slučaj zapisnike šaljemo u privitku.

S poštovanjem,

OŠ "Antun Klasinc" Lasinja
Davorka Đelekovčan, tajnica/voditeljica računovodstva

Quoting Igor Valentin <[ZPPI #5392 email]>:

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org