Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Igor Valentin je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak kao dio skupine poslane na 1000 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Tijelo javne vlasti – Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak

2 privitaka

Poštovani Igore,

s obzirom da prvi puta dobivamo ovakav upit , da li nam se možete
predstaviti? Za koga radite? U koju svrhu će te koristiti tražene podatke?
Da li i koliko u budućnosti možemo očekivati ovakvih upita?

 

Odgovori na Vaša pitanja:

 

                1)            25. rujna 2017.

 

                2)            26 članova

 

                3)            Predsjednik - Martina Lovrenić – Jugović

                                Potpredsjednik: Marko Šprišić

 

                4)            Jurica Vrkljan

 

                5)            25. rujna 2017.

 

                6)            U prilogu

 

                7)            Nije bilo prijedloga

 

 

S poštovanjem,

 

Tomislav Ivšić, prof.

Ravnatelj Glazbene škole Frana Lhotke

Trg Ljudevita Posavskog 2, Sisak

mob: +385 (0) 98 310 703

mail: [1][e-mail adresa]

[2]www.fran-lhotka.hr

[3]www.facebook.com/gsfranalhotke

 

[4]GS_FLhotke_logo

 

 

prikazati citirane dijelove