Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Zahtjev je uspješan.

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Grigor Vitez, Sveti Ivan Žabno

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

OŠ "Grigor Vitez" Sv. Ivan Žabno - tajništvo, Osnovna škola Grigor Vitez, Sveti Ivan Žabno

1 privitaka

Poštovani,

temeljem Vašeg zahtjeva od 11. prosinca 2017.,

dostavljam Vam poziv za ispravak zahtjeva

 

Službenik za informiranje u OŠ „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno

Ksenija Vrabelj

OŠ "Grigor Vitez" Sv. Ivan Žabno - tajništvo, Osnovna škola Grigor Vitez, Sveti Ivan Žabno

1 privitaka

Poštovani,

u privitku dostavljam Rješenje.

 

S poštovanjem,

 

Službenica za informiranje OŠ „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno

Ksenija Vrabelj

Sent request to Osnovna škola Grigor Vitez, Sveti Ivan Žabno again.

Ksenija Vrabelj,

2 privitaka

Poštovani,
u privitku su tražene informacije.

Srdačan pozdrav

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org