Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Zahtjev je uspješan.

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Dalj

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Ravnatelj OŠ Dalj,

1 privitaka

Poštovani,

sukladno Vašoj molbi, u nastavku Vam šaljem tražene podatke:

 

     1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.

     1 Zakona)

 

-          Vijeće roditelja Osnovne škole Dalj za školsku godinu 2017./18.
ustrojeno je na sjednici održanoj 28. rujna 2017. godine

    

     2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

 

-          Vijeće roditelja Osnovne škole Dalj u školskoj godini 2017./18.
broji 24 člana, budući da u matičnoj školi Dalj te područnim školama
Aljmaš i Erdut u ovoj školskoj godini ima ukupno 24 redovna i kombinirana
razredna odjela

 

     3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja

     (čl. 137, st. 3 Zakona)

 

-          Predsjednica vijeća roditelja je gospođa Ivana Francezi, a
zamjenica predsjednice je gospođa Aleksandra Blagojević

    

     4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u

     školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

 

-          Član školskog odbora Osnovne škole Dalj iz Vijeća roditelja je
gospođa Ivana Francezi

    

     5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

 

-          Sjednica vijeća roditelja održana je 29. rujna 2017. godine, a
sljedeća je dogovorena početkom drugog obrazovnog razdoblja.

    

     6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

 

-          zapisnik se vodi ručno i skenirani primjerak Vam šaljem u
privitku

    

     7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole

     i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

 

-          odlukom ravnatelja, na svakoj sjednici Vijeća roditelja,
članovi Vijeća imaju pravo postaviti pitanje ravnatelju i stručnoj službi
pod točkom dnevnog reda „Pitanja roditelja“, a detalje možete vidjeti u
kopiji zapisnika

 

Za sve informacije Vam stojim na raspolaganju.

Lijep pozdrav iz sunčanog Dalja.

 

 

Marko Stanić

Ravnatelj

Osnovna škola Dalj

Zagrebačka 2b

31226 Dalj

E-mail: [1][e-mail adresa]

Tel. 031-592-155

Mob. 098-529-275

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]