Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Zahtjev je uspješan.

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Domašinec, Dekanovec

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

ured, Osnovna škola Domašinec, Dekanovec

Poštovani!

 

Na vaš zahtjev primljen 12.12.2017. godine nismo u mogućnosti dostaviti
podatke jer vijeće roditelja za školsku godinu 2018./2019. još nije
ustrojeno.

 

Lijep pozdrav.

 

Tajnica: Mirjana Kramar, službenik za informiranje

 

 

Za: ured

Ne znam jeste li primjetili no u zadnjem emailu sam poslao ispravak:

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, treba pisati 2017/2018

Molim vas odgovor na zahtjev koji sam ispravio 12. prosinca...

S poštovanjem,

Igor Valentin

ured, Osnovna škola Domašinec, Dekanovec

Poštovani!

Primljen je i ispravak zahtjeva te će na isti biti odgovoreno.
Lijep pozdrav.

Tajnica: M. Kramar

prikazati citirane dijelove

ured, Osnovna škola Domašinec, Dekanovec

3 privitaka

Poštovani!

 

Temeljem Vašeg zahtjeva dostavljamo tražene podatke.

 

Lijep pozdrav.

 

Tajnica: Mirjana Kramar