Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Zahtjev je uspješan.

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Podgora

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Marija Šimić, Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Podgora

Poštovani,
Vijeće roditelja za sljedeću školsku godinu 2018./2019. bit će ustrojeno tek u rujnu 2018. godine.
Pretpostavljam da Vas interesiraju podaci za tekuću školsku godinu 2017./2018. Vijeće roditelje ustrojeno je 28. rujna 2017. i broji 11 članova. Predsjednica VR je Diana Vodanović a zamjenik će biti izabran na sljedećoj sjednici. Predstavnik VR u Školskom odboru je Daniela Vela. U ovoj školskoj godini VR je imalo jednu sjednicu 28.9.2017. a zapisnik je objavljen na web-u Škole http://os-mpavlinovica-podgora.skole.hr gdje možete vidjeti o čemu se raspravljalo na toj sjednici VR.
S poštovanjem.
Tajnica Škole
Marija Šimić

OŠ don Mihovila Pavlinovića, Podgora
Prilaz Vida Mihotića 1, 21327 Podgora
OIB: 91166848031
Tel 021 625 393; Fax 021 603 942
URL: http://www.os-mpavlinovica-podgora.skole...
E-mail: [e-mail adresa]

prikazati citirane dijelove