Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Igor Valentin je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Zagreb kao dio skupine poslane na 1000 tijela javne vlasti

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Zagreb

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Ivana Kreševac,

Poštovani,

ispričavamo se na smetnji, samo bi htjeli provjeriti da li tražene podatke za Vijeće roditelja trebate za školsku godinu 2018./2019, budući da je u tijeku školska godina 2017./2018.

Unaprijed zahvaljujemo,
Lijepi pozdrav,
Ivana Kreševac, tajnica OŠ Frana Krste Frankopana

prikazati citirane dijelove

ŠKOLA FK FRANKOPANA, Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Zagreb

Poštovani,

 

šaljemo vam odgovore na tražena pitanja

 

     1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.

     1 Zakona) za školsku godinu 2017/2018. :

 

VIJEĆE RODITELJA JE USTROJENO 27.9.2017.

 

     2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona):

 

23 PREDSTAVNIKA SVIH RAZREDNIH ODJELA

 

     3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća (čl. 137, st.

     3 Zakona):

 

K.R. I M.Ž. TEMELJEM ZAKONA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA ŠALJEMO INICIJALE.
IMENA I PREZIMENA JE MOGUĆE DOBITI NA UVID DOLASKOM U ŠKOLU.

 

     4) Ime člana predsjedničkog vijeća izabran za predstavnika

     roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona):

 

M.Ž. TEMELJEM ZAKONA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA ŠALJEMO INICIJALE. IMENA
I PREZIMENA JE MOGUĆE DOBITI NA UVID DOLASKOM U ŠKOLU.

 

 

     5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja:

 

1 SJEDNICA: 27.9.2017.

2 SJEDNICA24.11.2017.

    

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje):

TEMELJEM ZAKONA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA, ZAPISNIKE VIJEĆA RODITELJA JE
MOGUĆE DOBITI NA UVID DOLASKOM U ŠKOLU.

 

     7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole

     i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

 

-NIJE BILO PRIJEDLOGA KOJE JE RAZMATRAO RAVNATELJ.

 

S poštovanjem,

Ivana Kreševac, tajnica OŠ Frana Krste Frankopana

 

Za: Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Zagreb

Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji vodi direktno do traženog dokumenta
c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u predmetu prava na pristup informacijama
e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s izuzetim informacijama
f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom - dostavite dokument a o statusu dokumenta me obavijestite kada dostavljate dokument

Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Ivana Kreševac,

2 privitaka

Poštovani,

u skladu sa vašim zahtjevom šaljemo vam u privitku tražene podatke.

S poštovanjem,
Ivana Kreševac
Tajnica OŠ Frana Krste Frankopana

prikazati citirane dijelove