Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Zahtjev je uspješan.

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Bedenica

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Poštovani,

zaprimili smo Vaš zahtjev. Za koju školsku godinu trebate podatke? U zahtjevu ste naveli školsku godinu 2018./2019.

S poštovanjem,

Željka Dropučić

prikazati citirane dijelove

1 privitaka

Poštovani,

vezano uz Vaš zahtjev dostavljamo Vam sljedeće podatke:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona) - 26.9.2017.

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona) - 8

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona) -Marina Hublin (predsjednik), Štefanija Mužina (zamjenik)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona) - Maja Vuzdar

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja - 26.9.2017.

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje) - u privitku izvod iz zapisnika

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona). - nije bilo prijedloga

S poštovanjem,

Željka Dropučić, dipl.iur.
tajnik škole i službenik za informiranje