Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Zahtjev je uspješan.

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Dežanovac

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

ZORAN ČINČAK,

Poštovani, temeljem vašeg zahtjeva poslanog elektronskim putem.
1. Vijeće roditelja za ovu školsku godinu ustrojeno je na sjednici
V.R. 28.9.2017.
2. Broj članova Vijeća je 15
3. Predsjednik Vijeća roditelja je Sanela Bella (PŠ Trojeglava),
zamjenica Biljana Patek (5.a)
4. Predstavnik Vijeća roditelja u Školskom odboru je Danijel
Bartoniček (3. raz. MŠ) izabran na mandat od 4 godine na sjednici
održanoj 15.3.2017.
5. Prethodna sjednica Vijeća roditelja bila je 28.9.2017. prije toga
29.8. (saziv od prošle godine)...
6. Po pitanju zahtjeva vezanog za Zapisnike, isti se vode i postoje
ali zbog podataka vezanih za same učenike, maloljetnike sken/presliku
istih vam ne možemo poslati, no isti su dostupni u školi na zahtjev
roditelja njihovim osobnim dolaskom.
7. Na posljednjoj sjednici Vijeća roditelja nije bilo posebnih
zahtjeva upućenih Ravnatelju, u smislu pisanih zahtjeva, ali usvojen
je prijedlog roditelja u vezi s terenskom nastavom, koja je na njihov
prijedlog izmijenjena te se ne ide u Pakrac/Omanovac već u
Lipik/ergela, isto je uvršteno u Kurikulum za 2017./18. godinu.
Napominjem kako škola ima web stranicu na kojoj se može naći većina
informacija koje imaju veze i s vašim upitom.
Mail škole [Osnovna škola Dežanovac e-mail za zahtjeve] je uredu.
Ravnatelj škole Zoran Činčak,mag.pov.

Za: Osnovna škola Dežanovac

Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji vodi direktno do traženog dokumenta
c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u predmetu prava na pristup informacijama
e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s izuzetim informacijama
f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom - dostavite dokument a o statusu dokumenta me odbavijestite kada dostavljate dokument

Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

S poštovanjem,

Igor Valentin

ZORAN ČINČAK,

2 privitaka

Quoting Igor Valentin <[ZPPI #5200 email]>:

prikazati citirane dijelove

Traženi Zapisnik. L.P.