Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Zahtjev je uspješan.

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Manuš, Split

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Marijana Hraste, Osnovna škola Manuš, Split

Poštovani,

Na temelju vašeg zahtjeva dostavljamo vam tražene podatke:

1. Vijeće roditelja je za ovu školsku godinu 2017./18. ustrojeno 19.
rujna 2017.godine.
2. Broj članova Vijeća roditelja je 24.
3. Predsjednica Vijeća roditelja je gđa Dijana Kuprešanin a zamjenik
predsjednika je gospodin Ljudevit Pranić
4. Ime člana Vijeća roditelja izabranog za predstavnika roditelja u
Školski Odbor je Dajana Stolić-Bohnert.
5. Datumi zasjedanja Vijeća roditelja su 19.9.2017. i 11.12.2017.godine.
6. Zapisnici Vijeća roditelja postoje u pisanom obliku u uredu
ravnateljice u školi i mogu se dobiti na uvid.
7. Ravnateljica je razmatrala prijedlog Vijeća roditelja o povećanju
sufinanciranja programa produženog boravka od strane grada Splita i o
prijedlogu izgradnje školske sportske dvorane. Prijedlozi su upućeni
na razmatranje Gradu Splitu kao osnivaču i od njih očekujemo odgovor.

S poštovanjem,

Ravnateljica:
Marita Guć, prof.
Quoting Igor Valentin <[ZPPI #5810 email]>:

prikazati citirane dijelove

Za: Osnovna škola Manuš, Split

Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji vodi direktno do traženog dokumenta
c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u predmetu prava na pristup informacijama
e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s izuzetim informacijama
f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom - dostavite dokument a o statusu dokumenta me obavijestite kada dostavljate dokument

Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Marijana Hraste, Osnovna škola Manuš, Split

1 privitaka

Quoting Igor Valentin <[ZPPI #5810 email]>:

prikazati citirane dijelove

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo preslike Zapisnika Sjednice Vijeća roditelja.
S poštovanjem,
Ravnateljica:
Marita Guć, prof.