Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Zagreb

Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Od: Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Silvija Strahimira
Kranjčevića, Zagreb

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: Zdenka Jagić
Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Zagreb


Attachment Obrazac 2 Zahtjev za pristup informacijama.doc
51K Download View as HTML


Poštovani,

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Vaš zahtjev je
nepotpun i molimo da ga ispravite. prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13, 85/15.) čl.18. st. 3. Vaš zahtjev ne sadrži:
1. sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
2. ime i prezime i ADRESU fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku,
odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište
3. Naznaku da se radi o zahtjevu
4. traženje pod brojem 7) je traženje uvida u čitav spis predmeta te
se sukladno tome ne smatra zahtjevom (čl. 18. st. 5.)
5. traženje pod brojem 4) je nelogično (pretpostavljam da je riječ o
lapsus scriptae)

Preporučujemo da slijedite obrazac na internetskoj stranici
www.pristupinfo.hr koji Vam šaljemo u prilogu.

Srdačan pozdrav,
Tajništvo

Quoting Igor Valentin <[ZPPI #5939 email]>:

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Zagreb.

Od: Zdenka Jagić
Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Zagreb

Poštovani,

Zahtjev Vam je ponovo nepotpun te molim da ga dopunite da zadovoljava
sve formalno pravne pretpostavke propisane Zakonom o pravu na pristup
informacijama. Niste naveli adresu sjedišta tijela javne vlasti kojem
se zahtjev podnosi niti adresu sjedišta pravne osobe podnositelja
zahtjeva. Slobodno se javite na broj telefona - tajništvo: 46 46 706.

Srdačan pozdrav,
Tajništvo

Quoting Igor Valentin <[ZPPI #5939 email]>:

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Igor Valentin

Za: Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Zagreb

Poštovani,
tražili ste dopunu podataka o podnositelju zahtjeva, stoga u
zakonskom roku dostavljam dopunu:
a) adresa
[osobni podaci]
b) uz naziv na vrhu ove poruke gdje je navedeno "Za:" - dostavio
sam sjedište (mjesto) jer je to dovoljno za identificiranje o kojem
se tijelu javne vlasti radi, nadam se da ne inzistirate na slanju
vaše pune poštanske adrese jer smatram da je to nepotrebno zbog
toga jer vi znate vašu punu poštansku adresu, a u ZPPI je navedeno
sjedište tijela (mjesto gdje se nalazi tijelo javne vlasti) a ne
adresa (puna poštanska adresa)

Ukoliko smatrate da sam nešto pogrešno protumačio ili razumio iz
vaše molbe za dopunu zahtjeva, dostavite vaš odgovor u kojem ćete
poduprijeti vaše tvrdnje zakonskim aktima i člancima.

Podjećam da je rok za odgovor na zahtjev 15 dana od dana zaprimanja
potpunog zahtjeva. Molim vas potvrdite je li zahtjev uredno
zaprimljen u službenom upisniku.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: Zdenka Jagić
Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Zagreb

Poštovani,

Zahtjev je zaprimljen. Naveden podatke dostaviti ćemo Vam putem ove
e-mail adrese.

Srdačan pozdrav,
Tajništvo
Quoting Igor Valentin <[ZPPI #5939 email]>:

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Zdenka Jagić
Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Zagreb

Poštovani,

Šaljemo Vam informacije koje ste tražili.

1) 19.9.2017.
2)25 članova
3)Predsjednik: S.I.
Zamjenik predsjednika: M.A.O.
4)Predstavnik u Školskom odboru: S.P.
5) 19.9.2017., 27.9.2017.
6) Nema
7) Prijedlog: uvođenje ručka od 5.-8.razreda.
Odgovor ravnateljice: Uz trenutni broj zaposlenih kuharica i
kapacitet kuhinje to nije moguće. Zatraženo je od Ministarstva
zapošljavanje još jedne kuharice, no odgovor nismo dobili.
Prijedlog:oslikavanje ulaza na igralište.
Odgovor ravnateljice: ravnateljica podržava prijedlog i nudi suradnju.
Akcija je uspješno provedena.
Prijedlog:produljenje trajanja zelenog svjetla na Novoj Branimirovoj
Odgovor ravnateljice: uputila upit nadležnoj službi i dobila
odgovor da je križanje predviđeno za prelazak u dva dijela.
Pitanje:zamjena krova na sportskoj dvorani
Odgovor ravnateljice:Gradski ured odobrio je kompletno uređenje
dvorane, projekt je u fazi izrade projektne dokumentacije.

LP,
Tajništvo

Spojite s ovim

Od: Igor Valentin

Za: Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Zagreb

Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće
roditelja u školskoj godini 2017/2018

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra
se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji
vodi direktno do traženog dokumenta
c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra
informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako
skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od
zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete
fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i
propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u
predmetu prava na pristup informacijama
e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim
propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno
zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o
izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s
izuzetim informacijama
f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer
je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom
- dostavite dokument a o statusu dokumenta me obavijestite kada
dostavljate dokument

Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: Zdenka Jagić
Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Zagreb

Poštovani,

Kao što smo već naveli, NEMAMO zapisnike Vijeća roditelja iz tražene
šk. godine

LP,
Tajništvo
Quoting Igor Valentin <[ZPPI #5939 email]>:

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Zagreb može: