Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Tone Peruška, Pula

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Kristijan Cinkopan,

Poštovani,
Podatke o Vijeću roditelja OŠ Tone Peruška Pula za školsku godinu 2018./2019. Vam ne mogu dati. Naime riječ je o školskoj godini koja će biti aktualna tek za godinu dana. Ako pretpostavimo da je došlo do greške i da Vas zanimaju podatci za tekuću 2017./2018. školsku godinu onda Vam mogu dati neke podatke. Zapisnike ipak ne mogu slati e-mailom, ali ih možete dobiti na uvid ukoliko dođete osobno u školu sa zahtjevom. Što se ostalih podataka tiče sve ćete dobiti, ali Vas molim da mi detaljnije obrazložite Vaš zahtjev. Naime ostaje mi nejasno u koju svrhu Vam trebaju navedeni podatci. Jedan dio podataka možete naći i odlaskom na stranicu škole gdje se nalazi Plan i program rada škole u kojem se nalaze pojedini podatci.
Očekujem dopunjen zahtjev i srdačno pozdravljam.
Ravnatelj OŠ Tone Peruška Pula
Kristijan Cinkopan

prikazati citirane dijelove

Sent request to Osnovna škola Tone Peruška, Pula again.

Kristijan Cinkopan,

1 privitaka

 

 

From: sanja muhvic [mailto:[e-mail adresa]]
Sent: Thursday, January 25, 2018 7:55 PM
To: [e-mail adresa]
Subject: izvješće

 

+------------------------------------------------------------------------+
|[1][IMG]|Virus-free. [2]www.avg.com |
+------------------------------------------------------------------------+

 

References

Visible links
1. http://www.avg.com/email-signature?utm_m...
2. http://www.avg.com/email-signature?utm_m...

Kristijan Cinkopan,

1 privitaka

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org