Zabrana zapošljavanja

Zahtjev za pristup informacijama od Igor Njegovan za Ministarstvo financija, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Ministarstvo financija, Zagreb je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Za: Ministarstvo financija, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Vlada Republike Hrvatske je Odlukom o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu (NN 41/2020), zbog promjene gospodarskih kretanja uslijed epidemije bolesti COVID-19, zabranila novo zapošljavanje te prijem službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme bez obzira na izvore financiranja osiguranih rashoda za zaposlene.
Iznimno je točkom V. Odluke određeno da je dopušteno novo zapošljavanje i prijem službenika i namještenika te sklapanje ugovora o djelu:
– u ustanovama u zdravstvu za zdravstveno osoblje i
– ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju za to potrebno dobiti prethodnu suglasnost ministra financija.
Molim da mi, prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, dostavite sljedeće informacije:
1) Koji su obveznici (svi proračunski i izvanproračunski korisnicu državnog proračuna) prema Odluci o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu („Narodne novine“, broj 41/2020.) (u daljnjem tekstu: Odluka) zatražili prethodnu suglasnost ministra financija za novo zapošljavanje i prijem službenika i namještenika te sklapanje ugovora o djelu dopušteno prema točki V. podstavku 2. Odluke?
2) Kojim korisnicima je ministar financija dao prethodnu suglasnost za zapošljavanje prema točki V. podstavku 2. Odluke.

S poštovanjem,

Igor Njegovan