Zabrana zapošljavanja

Igor Njegovan je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo financija, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Ministarstvo financija, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Za: Ministarstvo financija, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Vlada Republike Hrvatske je Odlukom o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu (NN 41/2020), zbog promjene gospodarskih kretanja uslijed epidemije bolesti COVID-19, zabranila novo zapošljavanje te prijem službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme bez obzira na izvore financiranja osiguranih rashoda za zaposlene.
Iznimno je točkom V. Odluke određeno da je dopušteno novo zapošljavanje i prijem službenika i namještenika te sklapanje ugovora o djelu:
– u ustanovama u zdravstvu za zdravstveno osoblje i
– ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju za to potrebno dobiti prethodnu suglasnost ministra financija.
Molim da mi, prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, dostavite sljedeće informacije:
1) Koji su obveznici (svi proračunski i izvanproračunski korisnicu državnog proračuna) prema Odluci o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu („Narodne novine“, broj 41/2020.) (u daljnjem tekstu: Odluka) zatražili prethodnu suglasnost ministra financija za novo zapošljavanje i prijem službenika i namještenika te sklapanje ugovora o djelu dopušteno prema točki V. podstavku 2. Odluke?
2) Kojim korisnicima je ministar financija dao prethodnu suglasnost za zapošljavanje prema točki V. podstavku 2. Odluke.

S poštovanjem,

Igor Njegovan