Zahtjev za pristup informacijama - ugovori o uslugama s medijima

Zahtjev za pristup informacijama od HRVOJE ŠIMIČEVIĆ za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb kao dio skupine poslane na 67 tijela javne vlasti

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

HRVOJE ŠIMIČEVIĆ

Poštovani

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim sljedeće informacije:

- Preslike sklopljenih ugovora o uslugama s medijima i agencijama za informiranje i promidžbu u 2020. i 2021. godini

- Kartice konta dobavljača s isplatama medijima i agencijama za informiranje i promidžbu u 2020. i 2021. godini

- Popis medija koji su tijekom 2020. i 2021. godine primali subvencije ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku na e-mail adresu s koje vam je stigao ovaj upit.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

HRVOJE ŠIMIČEVIĆ

Selska 7c

10000 Zagreb

Novinar

Pristup Informacijama, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,

vezano uz Vaš zahtjev za pravo na pristup informacijama od 01. travnja
2022. godine ovim putem Vas obavještavam da Ministarstvo gospodarstva i
održivog razvoja, sukladno članku 22. stavku 2. Zakona o pravu na pristup
informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15) produžuje rok za
odgovor na isti za 15 dana.

 

S poštovanjem,

 

    [1]cid:[email protected] REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF
CROATIA
Ministarstvo gospodarstva i
održivog razvoja
Ministry of Economy and
Sustainable Development

Sofija Ljubaj

Službenica za informiranje/Information officer

 

Radnička cesta 80/3

10 000 Zagreb

Tel.  + 385 1 3717 926

Fax. + 385 1 3717 135

e-mail: [2][e-mail adresa

[3]www.mzoe.gov.hr

 

[4]cid:[email protected] o ispisu ove elektronske
pošte, čuvajte prirodu.

 

 

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može
sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je
namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako
ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja,
trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje,
umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i
mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni
stav Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Budući da komunikacija
putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo
gospodarstva i održivog razvoja ne prihvaća nikakvu odgovornost za
eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

DISCLAIMER: This email may contain sensitive, confidential and/or
privileged information and is intended only for the recipient and/or group
of recipients to which it is addressed. If you received this in error,
please immediately notify the sender and permanently delete the original
email and any attachments, without reading them. Any unauthorized use,
dissemination, disclosure, copying of or change to this email is
prohibited. The content, views and opinions expressed in this email are
those of the sender only and do not necessarily represent the official
views of the Ministry of Economy and Sustainable Development. As internet
communication is an open form of information exchange, the Ministry of
Economy and Sustainable Development excludes all liability for any loss or
damage arising from the receipt of this message and any of its
attachments.

 

 

 

 

prikazati citirane dijelove

Pristup Informacijama, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

18 privitaka

Poštovani gosp. Šimičević, 

 

temeljem odredbe članka 17. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup
informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15 i 69/22), a nastavno na
Vaš zahtjev za pristup informacijama kojim ste od Ministarstva
gospodarstva i održivog razvoja zatražili

·         preslike sklopljenih ugovora o uslugama s medijima i agencijama
za informiranje i promidžbu u 2020. i 2021. godini,

·          kartice konta dobavljača s isplatama medijima i agencijama za
informiranje i promidžbu u 2020. i 2021. te

·         popis medija koji su tijekom 2020. i 2021. primili subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima po godinama za svaki
medij,

ovim putem u privitku Vam dostavljamo traženo.

U odnosu na vaš upit o isplaćenim subvencijama ili donacijama iz proračuna
tijekom 2020. i 2021. obavještavam vas da u navedenom razdoblju nemamo
evidentirane isplate medijima iz priloga.

 

S poštovanjem,

 

 

[1]cid:[email protected]

Josip Kovilić

Službenik za informiranje
Radnička cesta 80/22

10000 Zagreb

 

[2]cid:[email protected] o ispisu ove elektronske
pošte, čuvajte prirodu.

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može
sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je
namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako
ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja,
trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje,
umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i
mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni
stav Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Budući da komunikacija
putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo
gospodarstva i održivog razvoja ne prihvaća nikakvu odgovornost za
eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

 

 

References

Visible links