Zahtjev za pristup informacijama - ugovori o uslugama s medijima

Zahtjev za pristup informacijama od HRVOJE ŠIMIČEVIĆ za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb kao dio skupine poslane na 67 tijela javne vlasti

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

HRVOJE ŠIMIČEVIĆ

Poštovani

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim sljedeće informacije:

- Preslike sklopljenih ugovora o uslugama s medijima i agencijama za informiranje i promidžbu u 2020. i 2021. godini

- Kartice konta dobavljača s isplatama medijima i agencijama za informiranje i promidžbu u 2020. i 2021. godini

- Popis medija koji su tijekom 2020. i 2021. godine primali subvencije ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku na e-mail adresu s koje vam je stigao ovaj upit.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

HRVOJE ŠIMIČEVIĆ

Selska 7c

10000 Zagreb

Novinar

MPS (Auto-Reply), Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

ovo je automatski generirana poruka koja potvrđuje zaprimanje Vaše
elektroničke pošte u informacijski sustav Ministarstva poljoprivrede.

 

Vaš Zahtjev za pristup informacijama biti će biti obrađen u Zakonom o
pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15) propisanom
roku.

 

Ministarstvo poljoprivrede
Ministry of Agriculture

Službenik za informiranje

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Hrvatska/Croatia

Tel: +385 1 6106 034

Fax: +385 1 6109 200

E-pošta: [1][MPS e-mail za zahtjeve]

 

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI:

Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka može sadržavati
povjerljive informacije i namijenjen je isključivo osobama ili subjektima
koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri adresiranju
ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas obavijestite
pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve njene priloge
odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako neovlašteno
korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje,
prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene
uporabe ove poruke je strogo zabranjeno. Sadržaj, stavovi i mišljenja
izneseni u poruci su autorovi, te nužno ne predstavljaju stav ili
mišljenje Ministarstva poljoprivrede.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT:

The content of this message and possibly annexed data can contain
confidential information and is intended exclusively for the persons or
subjects which are listed as recipients. If this message was due to a
mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please inform
the sender by replying to this message, and the message and all its
contents immediately, and without reading it, permanently remove from the
computer. Each unauthorized use, publication, processing, reproduction,
presentation, transfer, distribution, recording or any other form of
unauthorized use of this message is strictly prohibited. The contents,
positions and opinions stated in the message belong to the author and do
not necessarily belong to the Ministry of agriculture. system.

References

Visible links
1. mailto:[MPS e-mail za zahtjeve]

Marina Gostrec, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama koji se odnosi na usluge informiranja i promidžbe u 2020. i 2021. godini, očitujemo se kako slijedi u daljnjem tekstu.

Ministarstvo poljoprivrede je tijekom 2020. i 2021. godine koristilo usluge oglašavanja i zakupa medijskog prostora u svrhu točnog informiranja putem komunikacijskih kanala kojima je cilj precizno i pravovremeno obavještavanje svih zainteresiranih subjekata i opće javnosti.
U skladu s navedenim ovo ministarstvo je koristilo komunikacijske kanale poput press konferencija i objava, televizijske, radijske i internetske promotivne kampanje, sudjelovanje u tematskim ili specijaliziranim nacionalnim, regionalnim i lokalnim programima, u organiziranju edukativnih te informativnih aktivnosti i svih preostalih promocijskih aktivnosti.

Ministarstvo poljoprivrede tijekom 2020. godine na promotivne aktivnosti utrošilo je 13.624.094,47 kuna od čega 85% iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, odnosno 11.580.480,30 kuna, dok je u 2021. godini utrošeno 5.330.377,00 kuna od čega 85% iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, odnosno 4.505.320,45 kuna.

Komunikacijska strategija Programa ruralno razvoja izrađena je u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1305/2013 i Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 808/20143, a u okviru sveobuhvatne Komunikacijske strategije za korištenje ESI fondova za razdoblje 2014.-2020. . Također, isto je opisano u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Promotivne kampanje koje su se provodile tijekom 2020. i 2021. godine koristile su se postupajući u skladu s navedenim uredbama i poglavljima Programa ruralnog razvoja:

• Poglavlje 15.3. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske upućuje na odredbe kojima se osigurava promidžba programa, uključujući nacionalnom ruralnom mrežom, upućivanjem na strategiju informiranja i promidžbe iz članka 13. Provedbene uredbe (EU) br. 808/2014, u kojem se navodi kako Upravljačko tijelo je odgovorno za vođenje cjelokupnog procesa komunikacije o PRR-u i osiguravanje informiranja javnosti te potencijalnih korisnika i opće javnosti.

• Poglavlje 15.6. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske opisuje upotrebu tehničke pomoći, uključujući aktivnosti povezane s pripremanjem, upravljanjem, praćenjem, evaluacijom, informiranjem i kontrolom Programa i njegovom provedbom, kao i aktivnosti koje se odnose na prethodna i naredna programska razdoblja iz članka 59. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Osim navedenog Measure fiche za tehničku pomoć (nastao temeljem Uredbe (EU) br. 1305/2013 [EAFRD] i Uredbe (EU) br. 1303/2013 [CPR] navodi kako se iz tehničke pomoći država članica mogu financirati aktivnosti koje se odnose na pripremu, upravljanje, monitoring, evaluaciju, informiranje i komunikaciju, umrežavanje, rješavanje prigovora i kontrolu i reviziju programa ruralnog razvoja. U točki 3.3. spomenutog vodiča kao prihvatljiv trošak za sufinanciranje iz tehničke pomoći također se navode aktivnosti povezane s informiranjem i komunikacijom o programima ruralnog razvoja.

Na temelju navedenog naglašavamo kako je riječ o sredstvima koje je prema nabrojanim uredbama i odredbama Ministarstvo poljoprivrede u obvezujućem položaju poštivanja istih te su se usluge korištenja medijskog prostora koristile u skladu s navedenim.

S poštovanjem,

Marina Gostrec
Službenica za informiranje

Ministarstvo poljoprivrede
Ministry of Agriculture

Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
Hrvatska/Croatia

Tel: +385 1 6106 034
Fax: +385 1 6109 200
E-pošta: [e-mail adresa]

Web-adresa: www.mps.hr

prikazati citirane dijelove