Zahtjev za tumačenjem dijela odluke pod brojem 711-I-596-P-110-15/16-07-16

Pisani zahtjev podnositelja Dejan Drabić za Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Zagreb

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: Dejan Drabić

Za: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Zagreb

Poštovani,
tijekom čitanja Odluke povjerenstva za odlučivanje o sukobu
interesa od dana 7.travnja.2016. pod naslovljenim brojem, molim
obrazloženje slijedećeg navoda u kojem tumačite da općinski
načelnik ne prima volontersku naknadu (predzadnji odlomak
dokumenta): "...dužnosnik Franjo Lekec dužnost općinskog načelnika
Općine Strahoninec obnaša bez zasnivanja radnog odnosa i bez
primanja volonterske naknade...".
Naime, poznato je da od početaka stupanja na dužnost, načelnik
Lehkec Franjo prima volontersku naknadu i to od 2013. godine u
iznosu od 1.500,00 kn neto, a od 2017. godine 3.500,00 kn neto
iznosa.
Molim pojašnjenje zašto je došlo do greške u navodu odluke.
Također, molim objašnjenje da li činjenica da načelnik prima
volontersku naknadu, može imati utjecaj na drugačiji ishod odluke
navedene u tome odlomku.

Unaprijed hvala na povratnom odgovoru!

Srdačan pozdrav!

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Zagreb može: