Zapis brojača biciklista u Zagrebu

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Miroslav Schlossberg

Poštovani Grad Zagreb,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija u obliku za ponovnu uporabu:

Molim vas da mi povratno dostavite datoteku o prikupljenom broju biciklista koje su zabiljezili uredaji za brojanje bicikala za vremenski period od dana postavljanja brojaca do 30.06.2015. prikazano po danu, smjeru (A i B) i lokaciji brojaca.

Objavljeni rezultati na stranicama Grada Zagreba http://web1.zagreb.hr/default.aspx?id=73... u datotekama PDFČ
http://www.zagreb.hr/UserDocsImages/ZG%2...
http://www.zagreb.hr/UserDocsImages/Prol...
- nisu u obliku koji omogucuje ponovnu uporabu (PDF nije oblik za ponovnu uporabu)
- sve brojske su prikazane u prosjecnom broju bicikala po vecem periodu, mjesecno, tromjesecno.

Molim vas dostavu dokumenta / racunalnih datoteka koje sadrze broj bicikala a koje su koristene za izradu navedenih PDF izvjestaja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

1 privitaka

Poštovani gdine. Schlossberg,

 

nastavno na Vaš zahtjev  o pravu na pristup informacijama u privitku Vam
dostavljamo dopis koji je

u vezi Vašega zahtjeva upućen Sektoru za informacijski i
komunikacijski sustav Grada Stručne službe gradonačelnika.

 

srdačan pozdrav,

 

mr.sc. Spomenka Ljubić Grbavac

Viša stručna savjetnica pročelnika

GRAD ZAGREB

URED GRADONAČELNIKA

Trg S. Radića 1., 10 000 Zagreb

tel:  +3851 610 1529
mob: +385 99 438 0834

e-mail: [1][e-mail adresa]

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Miroslav Schlossberg

Poštovani Pristup informacijama gradonačelnika,

Saljem vam prijateljski podsjetnik za odgovor na moj zahtjev za
pristup informacijama poslan 23.7.2015. koji jos nije odgovoren a uskoro istjece zakonski rok za odgovor.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,
vezano na Vaš zahtjev za pristup informacijama glede broja biciklista u Zagrebu u očitovanju nadležnog Gradskog ureda po sličnim pitanjima s time u vezi koja su već više puta postavljeni dobili smo odgovor sljedećeg sadražaja:
"Podaci o brojenju prolazaka biciklista su javno dostupni na stranicama Grada Zagreba www.zagreb.hr ; Info servis; ZG Cycle Unit zajedno sa ostalim informacijama vezanim uz biciklistički promet i projekte.
Samo brojanje prolazaka bicikala možete naći na direktnom linku u nastavku:
http://web1.zagreb.hr/default.aspx?id=73... ".

Što se tiče konkretno Vašeg zahtjeva isti je upućen nadležnom Uredu međutim do danas nisam dobila odgovor po istom. Obzirom na objektivne okolnosti (dijelom dislociranost službi od kojih se očekuje očitovanje a dijelom činjenica da je razdoblje korištenja godišnjih odmora) molim Vas produženje roka za davanje odgovora. O svim dobivenim očitovanjima izvijestit ću Vas čim iste dobijem od nadležne službe.

S poštovanjem
Službenica za informiranje
Ljiljana Podunajec, dipl.iur

________________________________________
Šalje: Miroslav Schlossberg [[ZPPI #562 email]]
Poslano: 21. srpanj 2015 9:37
Prima: Pristup informacijama gradonačelnika
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Zapis brojača biciklista u Zagrebu

Poštovani Grad Zagreb,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija u obliku za ponovnu uporabu:

Molim vas da mi povratno dostavite datoteku o prikupljenom broju biciklista koje su zabiljezili uredaji za brojanje bicikala za vremenski period od dana postavljanja brojaca do 30.06.2015. prikazano po danu, smjeru (A i B) i lokaciji brojaca.

Objavljeni rezultati na stranicama Grada Zagreba http://web1.zagreb.hr/default.aspx?id=73... u datotekama PDFČ
http://www.zagreb.hr/UserDocsImages/ZG%2...
http://www.zagreb.hr/UserDocsImages/Prol...
- nisu u obliku koji omogucuje ponovnu uporabu (PDF nije oblik za ponovnu uporabu)
- sve brojske su prikazane u prosjecnom broju bicikala po vecem periodu, mjesecno, tromjesecno.

Molim vas dostavu dokumenta / racunalnih datoteka koje sadrze broj bicikala a koje su koristene za izradu navedenih PDF izvjestaja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[ZPPI #562 email]

Je li [Grad Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za Grad Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
BLOCKEDimamopravoznati.org/change_request/new?body=grad_zagrebBLOCKED

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava:
BLOCKEDimamopravoznati.org/help/officersBLOCKED

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Miroslav Schlossberg

Poštovani Pristup informacijama gradonačelnika,

Hvala vam na odgovoru, no iako je taj odgovor do sada vec bio davan, ti podaci nisu zadovoljavajuci i ja sam ovim zahtjevom trazio drugacije podatke.

Hvala na obavijesti o produzenju roka za odgovor.

Pogledajte nize moj izvorni zahtjev.

Molim vas da mi povratno dostavite datoteku o prikupljenom broju
biciklista koje su zabiljezili uredaji za brojanje bicikala za
vremenski period od dana postavljanja brojaca do 30.06.2015.
prikazano po danu, smjeru (A i B) i lokaciji brojaca.

Objavljeni rezultati na stranicama Grada Zagreba
http://web1.zagreb.hr/default.aspx?id=73... u datotekama PDF - NISU ZADOVOLJAVAJUCI:
http://www.zagreb.hr/UserDocsImages/ZG%2...
http://www.zagreb.hr/UserDocsImages/Prol...
- nisu u obliku koji omogucuje ponovnu uporabu (PDF nije oblik za
ponovnu uporabu)
- sve brojske su prikazane u prosjecnom broju bicikala po vecem
periodu, mjesecno, tromjesecno.

Molim vas dostavu dokumenta / racunalnih datoteka koje sadrze broj
bicikala a koje su koristene za izradu navedenih PDF izvjestaja. (Traze se sirovi podaci, ciste brojke, iz kojih su kreirani oni grafovi u PDF izvjestaju o biciklima u gradu Zgarebu).

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,
Slijedom Vašeg zahtjeva za pristup informacijama a vezano za dostavu informacija u obliku za ponovnu uporabu glede datoteke o prikupljenom broju biciklista prikazano po danu, smjeru (A i B) i lokaciji brojača, u očitovanju Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo istaknuto je sljedeće:
"Podaci o brojenju prolazaka biciklista su javno dostupni na stranicama Grada Zagreba www.zagreb.hr ; Info servis; ZG Cycle Unit zajedno sa ostalim informacijama vezanim uz biciklistički promet i projekte.
Samo brojanje prolazaka bicikala možete naći na direktnom linku u nastavku:
http://web1.zagreb.hr/default.aspx?id=73... ".
S time u vezi postupljeno je sukladno članku 23. stavku 1. točki 3. odnosno članku 27. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. 25/13 i 85/15).

U dodatnom očitovanju od strane Ureda istaknuto je da se podaci o prolasku biciklista sakupljaju od dana postavljanja brojača (BIKE TOTEM) na Trgu S. Radića od izvođača radova tvrtke koja je izradila totem podatke te se iste dobiva po smjeru (A i B) na mjesečnoj osnovi, a ne dnevnoj. Podaci se dobivaju u wordu ili mail-u i kao tekst objavljuju se na stranicama Grada Zagreba u pdf.-u. Tvrtka radi na usavršavanju softwera u cilju samostalnog preuzimanja podataka, koji program je u izradi. S time u vezi, za istaknuti je da je BIKE TOTEM privremeno uklonjen (zbog vojnog mimohoda) tako da se dio mjeseca srpnja i kolovoza ne može raspolagati istim podacima.

S poštovanjem
Službenica za informiranje
Ljiljana Podunajec, dipl. iur

________________________________________
Šalje: Miroslav Schlossberg [[ZPPI #562 email]]
Poslano: 21. srpanj 2015 9:37
Prima: Pristup informacijama gradonačelnika
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Zapis brojača biciklista u Zagrebu

Poštovani Grad Zagreb,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija u obliku za ponovnu uporabu:

Molim vas da mi povratno dostavite datoteku o prikupljenom broju biciklista koje su zabiljezili uredaji za brojanje bicikala za vremenski period od dana postavljanja brojaca do 30.06.2015. prikazano po danu, smjeru (A i B) i lokaciji brojaca.

Objavljeni rezultati na stranicama Grada Zagreba http://web1.zagreb.hr/default.aspx?id=73... u datotekama PDFČ
http://www.zagreb.hr/UserDocsImages/ZG%2...
http://www.zagreb.hr/UserDocsImages/Prol...
- nisu u obliku koji omogucuje ponovnu uporabu (PDF nije oblik za ponovnu uporabu)
- sve brojske su prikazane u prosjecnom broju bicikala po vecem periodu, mjesecno, tromjesecno.

Molim vas dostavu dokumenta / racunalnih datoteka koje sadrze broj bicikala a koje su koristene za izradu navedenih PDF izvjestaja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[ZPPI #562 email]

Je li [Grad Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za Grad Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
BLOCKEDimamopravoznati.org/change_request/new?body=grad_zagrebBLOCKED

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava:
BLOCKEDimamopravoznati.org/help/officersBLOCKED

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Miroslav Schlossberg

Poštovani Pristup informacijama gradonačelnika,

Hvala vam na dostavljenim informacijama.

U svjetlu novih detalja koje ste dostavili
"Podaci se dobivaju u wordu ili mail-u i kao tekst objavljuju se na stranicama Grada Zagreba u pdf.-u."
"od izvođača radova tvrtke koja je izradila totem podatke te se iste dobiva po smjeru (A i B) na mjesečnoj osnovi"

- molim vas dostavite informacije - one podatke koje je Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo dobio od izvođača radova tvrtke koja je izradila totem.
- molim vas za dostavu istovjetnih podataka, bez prethodne obrade jer su to informacije kojima vec raspolaze Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo u smislu ZPPI-ja i definicije "informacije"
- molim vas dostavu podataka od dana postavljanja totema i ostalih mobilnih brojaca bicikala.

Molim vas da uvazite ovo kao nadopunu mog zahtjeva jer nisam do sada raspolagao informacijom da su vam dostupni samo mjesecni podaci i to dobiveni u wordu, mailu u tekstualnom obliku.

Ljubazno vas molim da me obavijestite o primitku ovog zahtjeva za dopunu informacija (odgovorm na ovu poruku).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

4 privitaka

Poštovani,
U privitku dostavljam Vam dodatna očitovanja i obrazloženje Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo od 20. kolovoza 2015. koje sam zaprimila po Vašem zahtjevu za dopunu zahtjeva u vezi zapisa brojača biciklista u Zagrebu.
S time u vezi ponovno ističem da su podaci o brojenju prolazaka biciklista javno dostupni na stranicama Grada Zagreba www. zagreb.hr: info servis; ZG Cycle Unit zajedno sa ostalim informacijama vezanim uz biciklistički promet i projekte. Samo brojanje prolazaka bicikala možete naći na direktnom linku u nastavku:
http://web1.zagreb.hr/default.aspx?id=73... .
Sukladno članku 23. stavku 1. točki 3. (Zakona o pravu na pristup informacijama, N.N. 25/13 i 85/15) propisano je da tijelo javne vlasti ne donosi rješenje o zahtjevu kad obavještava korisnika da je informacija javno objavljena. Također, temeljem članka 27. stavka 2. naprijed njavedenog Zakona propisano je da "u svrhu ponovne uporabe informacija tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe. "
S poštovanjem

Službenica za informiranje
Ljiljana Podunajec, dipl. iur

Miroslav Schlossberg

Poštovani Pristup informacijama gradonačelnika,

Hvala vam na odgovoru i dodatnim informacijama koje ste poslali.

Datoteka pod nazivom "Mail0001.pdf" sadrzi podatke koje sam trazio za 2015. godinu.

Datoteka pod nazivom "Prolasci biciklista Bike totem 2014 2015.pdf " sadrzi sljedece podatke:

BIKE TOTEM - Trg Stjepana Radića - podaci na grafu u PDF-u
- 30.5. - 2.9.2014. (nije mjesecni interval)
- 3.9. - 30.12.2014. (nije mjesecni interval)
- 1.1. - 31.1.2015 (OK)
- 1.2. - 28.2.2015. (OK)
- 1.3. - 31.3.2015. (OK)
- 1.4. - 30.4.2015. (OK)
- 1.5. - 31.5.2015. (OK)

MOBILNI BROJACI BICIKALA 2015.god
- ?

Datoteka na webu (http://www.zagreb.hr/UserDocsImages/ZG%2...) pod nazivom "Prolasci_biciklista_2014Bike_brojači.pdf" sadrzi sljedece informacije:

BIKE TOTEM - Trg Stjepana Radića - podaci na grafu u PDF-u
- 30.05. do 02.09.2014. (nije mjesecni interval)
- 03.09. - 30.12.2014. (nije mjesecni interval)

BIKE BROJAČ – Zagrebačka avenija 01
- 16.09.-23.09.2014. (OK)

BIKE BROJAČ – Branimirova 02
- 16.09. - 23.09. (2014.) (OK)

BIKE BROJAČ – Savski most 03
- 26.09.2014. (OK)
- 27.09.2014. (OK)
- 28.09.2014. (OK)
- 29.09.2014. (OK)
- 30.09.2014. (OK)
- 01.10.2014. (OK)
- 02.10.2014. (OK)

BIKE BROJAČ – Most slobode 04
- 26.09.2014. (OK)
- 27.09.2014. (OK)
- 28.09.2014. (OK)
- 29.09.2014. (OK)
- 30.09.2014. (OK)
- 01.10.2014. (OK)
- 02.10.2014. (OK)

BIKE BROJAČ – SR Njemačke 05
- 08.10.2014. (OK)
- 09.10.2014. (OK)
- 10.10.2014. (OK)
- 11.10.2014. (OK)
- 12.10.2014. (OK)
- 13.10.2014. (OK)
- 14.10.2014. (OK)

BIKE BROJAČ – Božidara Magovca 06
- 08.10.2014. (OK)
- 09.10.2014. (OK)
- 10.10.2014. (OK)
- 11.10.2014. (OK)
- 12.10.2014. (OK)
- 13.10.2014. (OK)
- 14.10.2014. (OK)

BIKE BROJAČ – Bundek /Južni Savski nasip 07
- 18.11.2014. (OK)
- 19.11.2014. (OK)
- 20.11.2014. (OK)
- 21.11.2014. (OK)
- 22.11.2014. (OK)
- 23.11.2014. (OK)
- 24.11.2014. (OK)

BIKE BROJAČ – Jarun / Sjeverni Savski nasip 08
- 18.11.2014. (OK)
- 19.11.2014. (OK)
- 20.11.2014. (OK)
- 21.11.2014. (OK)
- 22.11.2014. (OK)
- 23.11.2014. (OK)
- 24.11.2014. (OK)

BIKE BROJAČ – Bundek /Južni Savski nasip
- 28.11.2014. (OK)
- 29.11.2014. (OK)
- 30.11.2014. (OK)
- 01.12.2014. (OK)
- 02.12.2014. (OK)
- 03.12.2014. (OK)
- 04.12.2014. (OK)

BIKE BROJAČ – Jarun / Sjeverni Savski nasip 08
- 28.11.2014. (OK)
- 29.11.2014. (OK)
- 30.11.2014. (OK)
- 01.12.2014. (OK)
- 02.12.2014. (OK)
- 03.12.2014. (OK)
- 04.12.2014. (OK)

Nadam se da cete iz gore navedenog uociti da ste poslali i na webu objavili djelomicne podatke.

Sukladno mom izvornom zahtjevu - molim vas da dopunite vas odgovor informacijama koje nedostaju:
- naveli ste da raspolazete mjesecnim podacima, no mjesecne podatke ste poslali samo za 2015. godinu. Molim vas da nadopunite vas zahtjev s brojem prolazaka koje ste dobili i u tocnom obliku kako ste dobili od dobavljaca (bez ikakve pretvorbe, nema potrebe da crtate grafove) za 2014. godinu.
- nedostaju podaci mobilnih brojaca za 2015 godinu - Grad Zagreb raspolaze s 2 mobilna brojaca bicikala (ako je brojanja uopce bilo u 2015 godini, molim vas navedite to).

Naveli ste člank 23. stavka 1. točka 3. ZPPI-ja, ali ja nisam trazio prekonvertiravanje podataka. Trazio sam podatke onako kakve ih imate (odn ste ih dobili) putem maila, pisma, faxa i sl.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Poštovani Pristup informacijama gradonačelnika,

Jos nisam zaprimio odgovor na Zahtjev za dopunu informacija koji sam poslao Kolovoz 24, 2015.

Ljubazno vas molim odgovor.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Dana 21.11.2015. Povjereniku za informiranje izjavljena je zalba radi sutnje administracije na zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (ponovna uporaba).

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Zaprimljen je zakljucak Povjerenika za informiranje kojim se nalaze Gradu Zagrebu da u roku od 8 dana od zaprimanja zakljucka rijesi zahtjev za dopunom informacije od 24. kolovoza 2015. godine sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Klasa UP/II-008-07/16-01/107
Urbroj 401-01/21-16-01
Zagreb, 27. travnja 2016.

Miroslav Schlossberg,

Postovani g. Loncar,
Hvala vam na odgovoru, ali ne vidim kako ovo odgovara na zahtjev za dopunu
poslan 24. kolovoza 2015.
U vasem odgovoru, dio kojim se pozivate na korespodenciju Gradskog ureda
za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, ne odgovara na zahtjev za dopunu
informacija, radije - oni govore o nadogradnji sustava za buduce
informacije iako je to svakako pohvalno. U mom zahtjevu za dopunu
nedostajucih informacija od 24.08.2015. radi se o ranije sakupljenim
podacima (u proslosti) na temelju kojih je sastavljen PDF izvjestaj s
grafovima.
Naime, autor grafova je koristio neke brojcane podatke i to su podaci koji
su trazeni a ako pogledate zahtjev za dopunu popisao sam tocno koje
podatke sam dobio u izvornom brojcanom obliku a koji podaci nedostaju. U
vasem odgovoru 24. kolovoza 2015. naveli ste da ste podatke imali u
intervalima od mjesec dana dok neki grafovi ne pokazuju vrijednosti po
mjesec dana, te vas molim dostavu i tih podataka. Dakle, neki podaci
stalno postavljenih totema su prikazani u uvijek jednakim vremenskim
intervalima, dok su drugi prikazani skupno u vecem (proizvoljnom)
vremenskom intervalu.
Ljubazno vas molim sirove podatke (dakle, brojke) za prikupljene
statisticke podatke koji u vasem odgovoru nedostaju jer nsite dostavili
sva ocitanja.
Napominjem da ne trazim izradu novih informacija vec slanje iskljucivo
vama (Gradu Zagrebu) poznate brojke/podatke na temelju kojih je izradjen
onaj PDF izvjestaj Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo na
koje se pozivate.
Ljubazno vas molim da sve odgovore vezane za ovaj zahtjev i dopune
odgovora dostavljate na adresu za odgovor kako je specificirano u izvornom
zahtjevu a kasnije i u zahtjevu za dopunu informacija:
[1][ZPPI #562 email]
S obzirom da je izvorni zahtjev poslan 21. srpnja 2015. godine i uskoro ce
biti 1 godina kako se ovo povlaci, moljim vas brzo rjesenje ovog zahtjeva.
Zahtjev je javno dostupan na sljedecem linku:
[2]http://imamopravoznati.org/request/zapis...
Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg
2016-06-15 9:47 GMT+02:00 Branimir Lončar <[3][e-mail adresa]>:

Poštovani,

Nastavno na Vaš zahtjev za ponovnu uporabu informacija, uloženu žalbu te
donju korespondenciju, obavještavamo Vas,
temeljem članka 23. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama
(Narodne novine, broj 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon), vezano uz
članak 27. stavak 3. Zakona, kako ste traženu informaciju dobili
(Mail0001.pdf., u prilogu), a sukladno članku 18. stavku 5. Zakona, kako
se stvaranje nove informacije ne smatra zahtjevom za pristupom
informacijama.

Napominjemo kako ćete, sukladno donjem odgovoru Gradskog ureda za
gospodarstvo, rad i poduzetništvo, o novim informacijama vezanim uz
"brojače biciklista", donosno o objavi podataka u strojno čitljivom
obliku,  biti obaviješteni u najkraće realno mogućem roku.

VEZA ZA URED POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE
KLASA: UP/II-008-07/16-01/107

S poštovanjem,

Branimir Lončar, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik - službenik za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 1030

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org