zapisnici s sjednica Savjetodavnog stručnog povjerenstva za VE Rust

Pisani zahtjev podnositelja Udruga BIOM za Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Udruga BIOM

Poštovani Ministarstvo zaštite okoliša i prirode,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Zapisnici s sjednica Savjetodavnog stručnog povjerenstva koje je
osnovano Odlukom (KLASA: UP/I 351-03/13-02/128, URBROJ;
517-06-2-1-1-14-3) od 8. siječnja 2014. godine.

Konkretno, traži se:

1. navedena Odluka (KLASA: UP/I 351-03/13-02/128, URBROJ;
517-06-2-1-1-14-3)
2. zapisnik 1. sjednice održane 1. i 2. travnja 2014. u Sinju
3. zapisnik 2. sjednice održane 12. studenog 2014. u Zagrebu
4. zapisnik 3. sjednice održane 21. svibnja 2015. u Zagrebu

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Spojite s ovim

Od: Udruga BIOM

Poštovani Ministarstvo zaštite okoliša i prirode,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim proslijedite osobi koja provodi preglede zahtjeva za pristup
informacijama.

Obraćam se sa zahtjevom za interni pregled postupka u Ministarstvo
zaštite okoliša i prirode koje se bavi mojim zahtjevom za pristup
informacijama 'zapisnici s sjednica Savjetodavnog stručnog
povjerenstva za VE Rust'.

Udruga BIOM nije nikada zaprimila nikakav odgovor vezan uz ovaj
zahtjev.

Potpuna povijest mojih zahtjeva za pristup informacijama i sva
korespondencija dostupna je na ovoj internetskoj adresi:
http://imamopravoznati.org/request/zapis...

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Spojite s ovim

Od: Dragan Čupić

Poštovani,

 

obzirom da ću u vremenskom periodu od 17. do 26. kolovoza 2015. godine
imati ograničen pristup elektroničkoj pošti, molim da Vaša traženja koja
se tiču djelokruga rada Samostalnog sektora za pravne poslove Ministarstva
zaštite okoliša i prirode, uputite kolegama Ivanu Ercegoviću na mail:
Ivan.Ercegović@mzoip.hr ili Klementini Novak na mail:
[email address]. ili Kristini Tekić na mail:
Kristina.Tekić@mzoip.hr

 

S poštovanjem,

 

Dragan Čupić, dipl.iur.

 

 

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, koristeći novu kontakt adresu.

Administratorica Sonja - komentar ()

Udruga BIOM zaprimila je odgovor od tijela javne vlasti poštom.

Link to this

Administrator Miroslav - komentar ()

Slanjem informacije na postansku adresu, ovo tijelo javne vlasti krsi odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama clanak 17, stavka 2:
(2) Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev.

S obirom da je zahtjev podnesen elektronskim putem, odgovor bi trebao biti dostavljen elektronskim putem, a ne postom.

Link to this

Od: Kristina Tekić


Attachment image001.png
3K Download

Attachment Udruga BIOM informacija daje se.pdf
32K Download View as HTML

Attachment zatra ena dokumentacija po Zahtjevu za pristup informacijama dostavlja se.pdf
2.3M Download View as HTML


Poštovani,

 

u privitku Vam dostavljamo dopis od 24. kolovoza 2015., vezano uz Vaš
zahtjev za pristup informacijama.

 

Isti smo Vam proslijedili poštom, uz napomenu da ćemo Vam ubuduće
dokumentaciju proslijeđivati elektroničkom poštom, budući ste tako
zatražili u Vašem zahtjevu za pristup informacijama.

 

 

S poštovanjem,

 

Srdačan pozdrav!

 

[1]Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: REPUBLIKA HRVATSKA /
cid:[email protected] REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite
okoliša i prirode
Ministry of
Environmental and Nature
Protection

 

Kristina Tekić , dipl. iur.
Službenica za informiranje

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

phone:     +385 1 3717 251

fax:          +385 1 3717 149

e-mail:    [2][email address]

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb može: