Zapisnik o provedenom neposrednom inspekcijskom nadzoru

Pisani zahtjev podnositelja Ivana Slavenski za Ministarstvo uprave, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Ivana Slavenski

Za: Ministarstvo uprave, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se
dostavi zapisnik o provedenom neposrednom inspekcijskom nadzoru nad
tijelima Grada Đakova KLASA 043-01/16-01/52, URBROJ
515-07-02/4-16-2 od 21. listopada 2016.

Obzirom da je neposredni inspekcijski nadzor nad tijelima Grada
Đakova proveden 9. i 10. lipnja 2016., dakle prije skoro dvije
godine, smatram da je javni interes za objavom navedene informacije
veći od eventualnog postojanja zaštićenog interesa ukoliko je
inspekcijski nadzor nakon toliko dugo vremena još uvijek u tijeku.

Sukladno čl. 94. Zakona o općem upravnom postupku i čl. 17. st. 2.
Zakona o pravu na pristup informacijama tražene informacije
dostavite elektronskim putem odgovorom (reply)
na ovu e-mail adresu.

S poštovanjem,

Ivana Slavenski

Vijenac k. A. Stepinca 20, Đakovo

Spojite s ovim

Od: pristupinfo
Ministarstvo uprave, Zagreb


Attachment Zapisnik akovo.doc
363K Download View as HTML


Poštovana,

sukladno Vašem traženju, u prilogu dostavljamo traženi Zapisnik o provedenom neposrednom inspekcijskom nadzoru.

S poštovanjem,
Ministarstvo uprave

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo uprave, Zagreb može: