Zapisnik o provedenom neposrednom inspekcijskom nadzoru

Ivana Slavenski je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo uprave, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo uprave, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se
dostavi zapisnik o provedenom neposrednom inspekcijskom nadzoru nad
tijelima Grada Đakova KLASA 043-01/16-01/52, URBROJ
515-07-02/4-16-2 od 21. listopada 2016.

Obzirom da je neposredni inspekcijski nadzor nad tijelima Grada Đakova proveden 9. i 10. lipnja 2016., dakle prije skoro dvije godine, smatram da je javni interes za objavom navedene informacije veći od eventualnog postojanja zaštićenog interesa ukoliko je inspekcijski nadzor nakon toliko dugo vremena još uvijek u tijeku.

Sukladno čl. 94. Zakona o općem upravnom postupku i čl. 17. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama tražene informacije dostavite elektronskim putem odgovorom (reply)
na ovu e-mail adresu.

S poštovanjem,

Ivana Slavenski

Vijenac k. A. Stepinca 20, Đakovo

pristupinfo, Ministarstvo uprave, Zagreb

1 privitaka

Poštovana,

sukladno Vašem traženju, u prilogu dostavljamo traženi Zapisnik o provedenom neposrednom inspekcijskom nadzoru.

S poštovanjem,
Ministarstvo uprave

prikazati citirane dijelove