Zdravstvena skrb - broj kreveta

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Lječilište Bizovačke toplice, Bizovac kao dio skupine poslane na 60 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Lječilište 'Bizovačke toplice'

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama molim vas dostavite:

- informaciju o broju bolnickih kreveta i broju triaznih kreveta u ustanovi navedenu u Naslovu
- informaciju o broju doktora i ekvivalenta koji rade puno radno vrijeme te broju medicinskih sestara i ekvivalenta koji rade puno radno vrijeme u ustanovi navedenu u Naslovu

Molim vas odgovor elektronskim putem na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da po primitku ovog zahtjeva vasim odgovorom (Reply) potvrdite primitak.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Lječilište Bizovačke toplice, Bizovac

Poštovani,

temeljem Vašeg zahtjeva, dostavljamo tražene informacije.

U Lječilištu Bizovačke toplice pacijentima je na raspolaganju ukupno 116 kreveta - od toga je 75 ugovorenih sa HZZO-om i nalazi se u mreži javne zdravstvene zaštite, preostali kapaciteti na raspolaganju su za privatne pacijente.
Triažnih kreveta u Lječilištu nemamo.

U Lječilištu trenutno imamo na puno radno vrijeme zaposlena 2 doktora medicine, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, te 15 medicinskih sestara/tehničara.

Nadamo se da smo Vam dostavili informacije koje su Vam potrebne, za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,

Sandra Mihaljević
Službenik za informiranje
Lječilište Bizovačke toplice

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org