Poštovani gospodine Schlossberg,      Lječilište Topusko raspolaže sa 151 bolničkih kreveta, od toga su 71 trijažna kreveta (ugovoreni s HZZO-om). O...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?