Zdravstvena skrb - broj kreveta

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka, Makarska kao dio skupine poslane na 60 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju 'Biokovka'

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama molim vas dostavite:

- informaciju o broju bolnickih kreveta i broju triaznih kreveta u ustanovi navedenu u Naslovu
- informaciju o broju doktora i ekvivalenta koji rade puno radno vrijeme te broju medicinskih sestara i ekvivalenta koji rade puno radno vrijeme u ustanovi navedenu u Naslovu

Molim vas odgovor elektronskim putem na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da po primitku ovog zahtjeva vasim odgovorom (Reply) potvrdite primitak.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

nenad devcic,

Poštovani,
postupajući po Vašem zahtjevu za pristup informacijama, koji sam zaprimio
14.04.2016.g. u 22.50 sati putem e-maila, nastavno odgovaram sljedeće:
1. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska ima
ukupno 480 kreveta u 1/2/3 -  krevetnim sobama hotelskog tipa, od čega je,
sukladno Mreži javne zdravstvene službe, s Hrvatskim zavodom za
zdravstveno osiguranje ugovoreno 85 kreveta za stacionarni smještaj
akutnih i kroničnih (održavajućih) pacijenata.
2. U bolnici puno radno vrijeme s pacijentima rade 4(četiri) doktora -
specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i 1(jedan) doktor opće
medicine (voditelj Odjela zdravstvenog turizma). Ravnatelj je također
doktor - specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije te jedan dio
radnog vremena radi u ordinaciji s pacijentima. Puno radno vrijeme radi
1(jedna) glavna medicinska sestra (dipl.med.sestra), te 4(četiri)
medicinske sestre srednje stručne spreme.
Nadam se da dostavljene informacije udovoljavaju Vašem upitu.
S poštovanjem,
Nenad Devčić, dipl.iur
Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu i
ovlašteni službenik za informiranje
SB "Biokovka" Makarska
Dana 14. travnja 2016. u 22:50 Miroslav Schlossberg
<[1][ZPPI #1128 email]> je napisao/la:

     Za: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
     &#x27;Biokovka&#x27;

     Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
     dostavi informacija:

     Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama molim vas
     dostavite:

     - informaciju o broju bolnickih kreveta i broju triaznih kreveta u
     ustanovi navedenu u Naslovu
     - informaciju o broju doktora i ekvivalenta koji rade puno radno
     vrijeme te broju medicinskih sestara i ekvivalenta koji rade puno
     radno vrijeme u ustanovi navedenu u Naslovu

     Molim vas odgovor elektronskim putem na ovu adresu.

     Ljubazno vas molim da po primitku ovog zahtjeva vasim odgovorom
     (Reply) potvrdite primitak.

     S poštovanjem,

     Miroslav Schlossberg

     -------------------------------------------------------------------

     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [2][ZPPI #1128 email]

     Je li [3][Bolnica Makarska e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
     informacijama zahtjeve za Specijalna bolnica za medicinsku
     rehabilitaciju &#x27;Biokovka&#x27;? Ako da, molimo kontaktirajte
     nas koristeći ovaj obrazac:
   
 [4]http://imamopravoznati.org/change_reques...

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [5]http://imamopravoznati.org/help/officers

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.

     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[ZPPI #1128 email]
2. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[Bolnica Makarska e-mail za zahtjeve]
4. http://imamopravoznati.org/change_reques...
5. http://imamopravoznati.org/help/officers

Miroslav Schlossberg

Za: nenad devcic

Hvala vam na brzom i potpunom odgovoru!

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg