Zdravstvena skrb - broj kreveta

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice kao dio skupine poslane na 60 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama molim vas dostavite:

- informaciju o broju bolnickih kreveta i broju triaznih kreveta u ustanovi navedenu u Naslovu
- informaciju o broju doktora i ekvivalenta koji rade puno radno vrijeme te broju medicinskih sestara i ekvivalenta koji rade puno radno vrijeme u ustanovi navedenu u Naslovu

Molim vas odgovor elektronskim putem na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da po primitku ovog zahtjeva vasim odgovorom (Reply) potvrdite primitak.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Martina Đolonga, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Poštovani g. Schlossberg,

Vezano uz Vaš zahtjev za pristup informacijama koji ste nam elektroničkim putem dostavili 14.04.2016., u kojem tražite informacije o broju bolničkih i trijažnih kreveta te broju liječnika i medicinskih sestara zaposlenih u našoj Bolnici na puno radno vrijeme, ovim Vam putem dostavljamo tražene podatke.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju raspolaže sa ukupno 918 kreveta raspoređenih u 4 objekta (Minerva- 428 kreveta, Terme- 212 kreveta, Lovrina kupelj- 117 kreveta i Konstantinov dom-161 krevet). Od ukupnog broja kreveta, 488 kreveta je ugovoreno sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO). Bolnica ne raspolaže sa trijažnim krevetima.

U našoj je ustanovi na puno radno vrijeme zaposleno ukupno 34 liječnika i 104 medicinske sestre (srednja i viša stručna sprema).

Zahvaljujemo na Vašem upitu te smo na raspolaganju za sve dodatne informacije.

Srdačan pozdrav,

Martina Đolonga, dipl. oec.
Suradnik za projekte, odnose s javnošću i informiranje

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Trg Slobode 1, 42 223 Varaždinske Toplice, HR
+385 99 218 5975 (VIP)
+385 42 630 399 (Telefon)
+385 42 630 857 (Fax)
Mailto: [Varaždinske Toplice e-mail za zahtjeve]
http://www.minerva.hr/

 Molimo razmislite o okolišu prije ispisa ove e-pošte. Hvala.
 Please consider the environment before printing this email. Thanks.

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Martina Đolonga

Hvala vam na brzom i potpunom odgovoru!

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg