Zdravstvena skrb - broj kreveta

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb kao dio skupine poslane na 60 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Klinička bolnica 'Sveti Duh'

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama molim vas dostavite:

- informaciju o broju bolnickih kreveta i broju triaznih kreveta u ustanovi navedenu u Naslovu
- informaciju o broju doktora i ekvivalenta koji rade puno radno vrijeme te broju medicinskih sestara i ekvivalenta koji rade puno radno vrijeme u ustanovi navedenu u Naslovu

Molim vas odgovor elektronskim putem na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da po primitku ovog zahtjeva vasim odgovorom (Reply) potvrdite primitak.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

"Ured ravnatelja Kliničke bolnice "Sveti Duh", Zagreb", Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb

prikazati citirane dijelove

Poštovani,

u odgovoru na Vaš upit od 14. travnja 2016., izvješćujemo Vas kako u KB
„Sveti Duh“ imamo ugovorenih 549 bolničkih postelja (od čega 65 u dnevnoj
bolnici). Pojam „trijažnih kreveta“ se u R. Hrvatskoj ne koristi, tako da
Vam taj podatak nismo u mogućnosti pružiti. Napominjemo kako su gornji
podaci već javno dostupni, s puno više detalja, u Mreži javne zdravstvene
službe, ťNarodne novineŤ, broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011,
84/2011, 12/2012, 35/2012, 70/2012, 82/2013, 22/2014 , 154/2014 i 113/15.
Također Vas izvješćujemo da je u Bolnici zaposlen 271 doktor medicine i
625 medicinskih sestara.
Nejasno je što smatrate „ekvivalentom“ liječniku odnosno medicinskoj
sestri. Eventualni „ekvivalenti“ ovim strukama bi bili protuzakoniti.

S poštovanjem,

Ured ravnatelja
Kliničke bolnice "Sveti Duh"

Tel. 01/3712-153
Fax. 01/3712-308
E-mail [Klinička bolnica 'Sveti Duh' e-mail za zahtjeve]