Statistika o seksualnom uznemiravanju i napastovanju od strane liječnika/medicinskog osoblja
Zahtjev za požurnicom poslan Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb od strane Jelena Prtorić dana .

Čeka odgovor na požurnicu.

Za: Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email,...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...
Poštovani, u odgovoru na Vaš upit od 14. travnja 2016., izvješćujemo Vas kako u KB „Sveti Duh“ imamo ugovorenih 549 bolničkih postelja (od čega 65 u d...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?