Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Pisani zahtjev podnositelja Zdenka Radoš za Gradska čistoća, Šibenik

Zahtjev je uspješan.

Od: Zdenka Radoš

Za: Gradska čistoća, Šibenik

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti
potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog
prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka
3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim
prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja
pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje
prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka
organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte,
navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Spojite s ovim

Od: Smilja Čvrljak
Gradska čistoća, Šibenik

Poštovana,
dostavljam tražene podatke koko slijedi:
Poštanska adresa za podnošenje prigovora: Stjepana Radića 100, 22000 Šibenik
Telefaks za podnošenje prigovora: 022/ 310 982
Elektronička pošta za podnošenje prigovora: [e-mail adresa]
S poštovanjem,
SmiljaČvrljak

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Gradska čistoća, Šibenik može: