Informacije o usklađenosti škola s DPS i aktivnostima mreže škola

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb
N/r : Službenica za informiranje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

Poštovani,
molila bih da mi dostavite sljedeće informacije:

1) Koje tijelo vodi evidenciju ili registar usklađenosti školskih objekata s uvjetima propisanim Državnim pedagoškim standardima? Molimo uvid u evidenciju usklađenosti.

2) Da li je donesen Akcijski plan mjera za tekuću godinu, kojim je Vlada Republike Hrvatske dužna utvrditi dinamiku provedbe Državnog pedagoškog standarda prema raspoloživim sredstvima? Molimo da nam dostavite dokument.

3) Koji su kriterij za dodjelu sredstava kapitalnih pomoći za izgradnju i opremanje objekata osnivačima osnovnih škola?

4) Da li je provedena analiza uvjeta rada u predškolskim i školskim ustanovama u županijama/regijama s ciljem izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije postojećih ili novih objekata?

5) Da li je provedena analiza mreže škola temeljem koje su donesene Smjernice za uspostavu (optimizaciju) mreže škola najavljene u medijima u ožujku 2019.? Molim da dostavite analizu i spomenute Smjernice.

6) Da li je provedena analizu školskih ustanova s otežanim uvjetima rada?
Ukoliko jest, molim da dostavite analizu.

S poštovanjem,

Jasna Račić

ppi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

1 privitaka

Poštovana,

 

ljubazno Vas molimo da sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama
(Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15, u daljnjem tekstu: Zakon) nadopunite
svoj zahtjev za pristup informacijama, sukladno članku 18. stavak 3.,
navođenjem podataka o imenu i prezimenu te adresi fizičke osobe
podnositelja.

 

Napominjemo da ako, sukladno članku 20. stavak 2. Zakona, ne ispravite
zahtjev na odgovarajući način, isti će biti odbačen.

 

S poštovanjem,

 

[1]mzo_hr_right

 

 

-----Original Message-----
From: Jasna Račić [mailto:[ZPPI #6967 email]]
Sent: Thursday, April 4, 2019 10:22 AM
To: ppi
Subject: Informacije o usklađenosti škola s DPS i aktivnostima mreže škola

 

     Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

     N/r : Službenica za informiranje u Ministarstvu znanosti i

     obrazovanja

     Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

    

     Poštovani,

     molila bih da mi dostavite sljedeće informacije:

    

     1) Koje tijelo vodi evidenciju ili registar usklađenosti školskih

     objekata s uvjetima propisanim Državnim pedagoškim standardima?

     Molimo uvid u evidenciju usklađenosti.

    

     2) Da li je donesen Akcijski plan mjera za tekuću godinu, kojim je

     Vlada Republike Hrvatske dužna utvrditi dinamiku provedbe Državnog

     pedagoškog standarda prema raspoloživim sredstvima? Molimo da nam

     dostavite dokument.

    

     3) Koji su kriterij za dodjelu sredstava kapitalnih pomoći za

     izgradnju i opremanje objekata osnivačima osnovnih škola?

    

     4) Da li je provedena analiza uvjeta rada u predškolskim i školskim

     ustanovama u županijama/regijama s ciljem izgradnje, dogradnje i

     rekonstrukcije postojećih ili novih objekata?

    

     5) Da li je provedena analiza mreže škola temeljem koje su donesene

     Smjernice za uspostavu (optimizaciju) mreže škola najavljene u

     medijima u ožujku 2019.? Molim da dostavite analizu i spomenute

     Smjernice.

    

     6) Da li je provedena analizu školskih ustanova s otežanim uvjetima

     rada?

     Ukoliko jest, molim da dostavite analizu.

    

     S poštovanjem,

    

     Jasna Račić

    

     -------------------------------------------------------------------

    

     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.

     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba

     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje

     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne

     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

    

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj

     zahtjev:

     [2][ZPPI #6967 email]

    

     Je li [3][MZOS e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve

     za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb? Ako da, molimo

     kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:

     [4]http://imamopravoznati.org/change_reques...

    

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će

     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i

     autorskih prava

     [5]http://imamopravoznati.org/help/officers

    

     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte

     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:

     [6]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

    

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,

     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne

     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite

     poveznicu do nas.

    

     

     -------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
2. mailto:[ZPPI #6967 email]
3. mailto:[MZOS e-mail za zahtjeve]
4. http://imamopravoznati.org/change_reques...
5. http://imamopravoznati.org/help/officers
6. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

sakrij citirane dijelove

Za: ppi
Postovani,
Nadopunjujem zahtjev podacima o podnositelju.

Jasna Račić,
Branimirova 5
Stari Grad

S poštovanjem,

Jasna Račić

Za: ppi

Poštovani,
molim da me informirate o statusu Zahtjeva 'Informacije o usklađenosti škola s DPS i aktivnostima mreže škola' koji sam uputila 4.4. i nadopunila 5.4.

S poštovanjem,

Jasna Račić

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da riješite postupak u tijelu javne vlasti Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom 'Informacije o usklađenosti škola s DPS i aktivnostima mreže škola'.

Podsjećam da je zahtjev poslan 4.5. i nadopunjen 5.4., od kada iz Ministarstva nisam dobila odgovor. Podsjećam da je zakonski rok za odgovor na zahtjev 15 dana.

Potpuna povijest mog zahtjeva i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/infor...

S poštovanjem,

Jasna Račić

ppi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

1 privitaka

Poštovana,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama kojim tražite informacije
vezane uz Državni pedagoški standard, uz ispriku na kašnjenju, sukladno
članku 23. stavku 1. točki 1., u vezi s člankom 17. stavkom 1. točkom 2.
Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i
85/15), u nastavku Vam dostavljamo tražene informacije.

 

1)       Državnim pedagoškim standardima nije propisana obveza vođenja
registra ili evidencije usklađenosti školskih ustanova s uvjetima
propisanima Državnim pedagoškim standardima. Slijedom navedenoga,
Ministarstvo nema službenu evidenciju o školama.

2)      Vlada Republike Hrvatske nije donijela za tekuću godinu Akcijski
plan mjera vezanih uz Državne pedagoške standarde.

3)      Za svaku proračunsku godinu Vlada donosi Odluke o utvrđivanju
minimalnog financijskog standarda osnovnih i srednjih škola. sastavni dio
ovih Odluka su iznosi rashoda za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine
kao i rashodi za investicijsko održavanje osnovnih i srednjih škola.

 

Pri tome iznosi rashoda za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine
utvrđuju prema sljedećoj formuli:

Iznos rash. za inv. odr.=0,33 (prosječna cijena po učeniku*broj
učenika)+0,33 (prosječna cijena po razrednom odjelu*broj razrednih
odjela)+0,33 (prosječna cijena po zgradi*broj zgrada)

 

Prema odredbama Državnoga pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava
odgoja i obrazovanja i Državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog
sustava odgoja i obrazovanja i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja daje suglasnosti na
idejne projekte novih kao i dogradnju i rekonstrukciju postojećih škola, o
čemu je ustrojilo evidenciju.

4)      Većina osnivača nije izradila analizu stanja i opremljenosti
osnovnih i srednjih škola u odnosu na mjerila za prostor i opremu te
utvrdila kriterije za ulaganja, potrebna sredstva, izvore sredstava,
aktivnosti, prioritete i rokove provedbe.

5)      Ministarstvo znanosti i obrazovanja analizira podatke o školskim
ustanovama iz e-Matice te podatke koje je pribavljalo od škola i ureda
državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu za druge potrebe. Ministarstvo
znanosti i obrazovanja dio podataka potrebnih za analizu Mreže školskih
ustanova i ostvarenja uvjeta propisanih državnim pedagoškim standardima
također ima u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje
škole (NISpuSŠ) te preko aplikacije „ŠeR – Školski e-Rudnik“.

6)      U Ministarstvu je uvedena aplikacija „ŠeR – Školski e-Rudnik“.
Riječ je o jedinstvenoj aplikaciji preko koje zainteresirana javnost ima
pristup određenome setu statističkih podataka iz e-Matice o svim školama u
Hrvatskoj. Ministarstvo za svoje potrebe, ali i u svrhu izrade raznoraznih
zakonskih i podzakonskih akata prikuplja te obrađuje podatke vezane uz
škole s otežanim uvjetima rada (otočne, brdsko-planinske, od posebne
državne skrbi  i dr.) i isti su javno dostupni kroz aplikaciju „ŠeR –
Školski e-Rudnik“.

 

 

S poštovanjem,

 

[1]mzo_hr_right

 

 

-----Original Message-----
From: Jasna Račić [mailto:[ZPPI #6967 email]]
Sent: Thursday, April 4, 2019 10:22 AM
To: ppi
Subject: Informacije o usklađenosti škola s DPS i aktivnostima mreže škola

 

     Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

     N/r : Službenica za informiranje u Ministarstvu znanosti i

     obrazovanja

     Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

    

     Poštovani,

     molila bih da mi dostavite sljedeće informacije:

    

     1) Koje tijelo vodi evidenciju ili registar usklađenosti školskih

     objekata s uvjetima propisanim Državnim pedagoškim standardima?

     Molimo uvid u evidenciju usklađenosti.

    

     2) Da li je donesen Akcijski plan mjera za tekuću godinu, kojim je

     Vlada Republike Hrvatske dužna utvrditi dinamiku provedbe Državnog

     pedagoškog standarda prema raspoloživim sredstvima? Molimo da nam

     dostavite dokument.

    

     3) Koji su kriterij za dodjelu sredstava kapitalnih pomoći za

     izgradnju i opremanje objekata osnivačima osnovnih škola?

    

     4) Da li je provedena analiza uvjeta rada u predškolskim i školskim

     ustanovama u županijama/regijama s ciljem izgradnje, dogradnje i

     rekonstrukcije postojećih ili novih objekata?

    

     5) Da li je provedena analiza mreže škola temeljem koje su donesene

     Smjernice za uspostavu (optimizaciju) mreže škola najavljene u

     medijima u ožujku 2019.? Molim da dostavite analizu i spomenute

     Smjernice.

    

     6) Da li je provedena analizu školskih ustanova s otežanim uvjetima

     rada?

     Ukoliko jest, molim da dostavite analizu.

    

     S poštovanjem,

    

     Jasna Račić

    

     -------------------------------------------------------------------

    

     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.

     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba

     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje

     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne

     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

     

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj

     zahtjev:

     [2][ZPPI #6967 email]

    

     Je li [3][MZOS e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve

     za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb? Ako da, molimo

     kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:

     [4]http://imamopravoznati.org/change_reques...

    

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će

     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i

     autorskih prava

     [5]http://imamopravoznati.org/help/officers

    

     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte

     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:

     [6]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

    

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,

     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne

     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite

     poveznicu do nas.

    

     

     -------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
2. mailto:[ZPPI #6967 email]
3. mailto:[MZOS e-mail za zahtjeve]
4. http://imamopravoznati.org/change_reques...
5. http://imamopravoznati.org/help/officers
6. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

sakrij citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org