Informacije o usklađenosti škola s DPS i aktivnostima mreže škola

Zahtjev za pristup informacijama od Jasna Račić za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb
N/r : Službenica za informiranje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

Poštovani,
molila bih da mi dostavite sljedeće informacije:

1) Koje tijelo vodi evidenciju ili registar usklađenosti školskih objekata s uvjetima propisanim Državnim pedagoškim standardima? Molimo uvid u evidenciju usklađenosti.

2) Da li je donesen Akcijski plan mjera za tekuću godinu, kojim je Vlada Republike Hrvatske dužna utvrditi dinamiku provedbe Državnog pedagoškog standarda prema raspoloživim sredstvima? Molimo da nam dostavite dokument.

3) Koji su kriterij za dodjelu sredstava kapitalnih pomoći za izgradnju i opremanje objekata osnivačima osnovnih škola?

4) Da li je provedena analiza uvjeta rada u predškolskim i školskim ustanovama u županijama/regijama s ciljem izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije postojećih ili novih objekata?

5) Da li je provedena analiza mreže škola temeljem koje su donesene Smjernice za uspostavu (optimizaciju) mreže škola najavljene u medijima u ožujku 2019.? Molim da dostavite analizu i spomenute Smjernice.

6) Da li je provedena analizu školskih ustanova s otežanim uvjetima rada?
Ukoliko jest, molim da dostavite analizu.

S poštovanjem,

Jasna Račić

ppi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

1 privitaka

Poštovana,

 

ljubazno Vas molimo da sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama
(Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15, u daljnjem tekstu: Zakon) nadopunite
svoj zahtjev za pristup informacijama, sukladno članku 18. stavak 3.,
navođenjem podataka o imenu i prezimenu te adresi fizičke osobe
podnositelja.

 

Napominjemo da ako, sukladno članku 20. stavak 2. Zakona, ne ispravite
zahtjev na odgovarajući način, isti će biti odbačen.

 

S poštovanjem,

 

[1]mzo_hr_right

 

 

prikazati citirane dijelove

Za: ppi
Postovani,
Nadopunjujem zahtjev podacima o podnositelju.

Jasna Račić,
Branimirova 5
Stari Grad

S poštovanjem,

Jasna Račić

Za: ppi

Poštovani,
molim da me informirate o statusu Zahtjeva 'Informacije o usklađenosti škola s DPS i aktivnostima mreže škola' koji sam uputila 4.4. i nadopunila 5.4.

S poštovanjem,

Jasna Račić

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da riješite postupak u tijelu javne vlasti Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom 'Informacije o usklađenosti škola s DPS i aktivnostima mreže škola'.

Podsjećam da je zahtjev poslan 4.5. i nadopunjen 5.4., od kada iz Ministarstva nisam dobila odgovor. Podsjećam da je zakonski rok za odgovor na zahtjev 15 dana.

Potpuna povijest mog zahtjeva i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/infor...

S poštovanjem,

Jasna Račić

ppi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

1 privitaka

Poštovana,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama kojim tražite informacije
vezane uz Državni pedagoški standard, uz ispriku na kašnjenju, sukladno
članku 23. stavku 1. točki 1., u vezi s člankom 17. stavkom 1. točkom 2.
Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i
85/15), u nastavku Vam dostavljamo tražene informacije.

 

1)       Državnim pedagoškim standardima nije propisana obveza vođenja
registra ili evidencije usklađenosti školskih ustanova s uvjetima
propisanima Državnim pedagoškim standardima. Slijedom navedenoga,
Ministarstvo nema službenu evidenciju o školama.

2)      Vlada Republike Hrvatske nije donijela za tekuću godinu Akcijski
plan mjera vezanih uz Državne pedagoške standarde.

3)      Za svaku proračunsku godinu Vlada donosi Odluke o utvrđivanju
minimalnog financijskog standarda osnovnih i srednjih škola. sastavni dio
ovih Odluka su iznosi rashoda za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine
kao i rashodi za investicijsko održavanje osnovnih i srednjih škola.

 

Pri tome iznosi rashoda za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine
utvrđuju prema sljedećoj formuli:

Iznos rash. za inv. odr.=0,33 (prosječna cijena po učeniku*broj
učenika)+0,33 (prosječna cijena po razrednom odjelu*broj razrednih
odjela)+0,33 (prosječna cijena po zgradi*broj zgrada)

 

Prema odredbama Državnoga pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava
odgoja i obrazovanja i Državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog
sustava odgoja i obrazovanja i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja daje suglasnosti na
idejne projekte novih kao i dogradnju i rekonstrukciju postojećih škola, o
čemu je ustrojilo evidenciju.

4)      Većina osnivača nije izradila analizu stanja i opremljenosti
osnovnih i srednjih škola u odnosu na mjerila za prostor i opremu te
utvrdila kriterije za ulaganja, potrebna sredstva, izvore sredstava,
aktivnosti, prioritete i rokove provedbe.

5)      Ministarstvo znanosti i obrazovanja analizira podatke o školskim
ustanovama iz e-Matice te podatke koje je pribavljalo od škola i ureda
državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu za druge potrebe. Ministarstvo
znanosti i obrazovanja dio podataka potrebnih za analizu Mreže školskih
ustanova i ostvarenja uvjeta propisanih državnim pedagoškim standardima
također ima u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje
škole (NISpuSŠ) te preko aplikacije „ŠeR – Školski e-Rudnik“.

6)      U Ministarstvu je uvedena aplikacija „ŠeR – Školski e-Rudnik“.
Riječ je o jedinstvenoj aplikaciji preko koje zainteresirana javnost ima
pristup određenome setu statističkih podataka iz e-Matice o svim školama u
Hrvatskoj. Ministarstvo za svoje potrebe, ali i u svrhu izrade raznoraznih
zakonskih i podzakonskih akata prikuplja te obrađuje podatke vezane uz
škole s otežanim uvjetima rada (otočne, brdsko-planinske, od posebne
državne skrbi  i dr.) i isti su javno dostupni kroz aplikaciju „ŠeR –
Školski e-Rudnik“.

 

 

S poštovanjem,

 

[1]mzo_hr_right

 

 

prikazati citirane dijelove