Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Agencije, zavodi, fondovi, centri i druge samostalne pravne osobe s javnim ovlastima, Zdravstvo and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.

2 zahtjeva
Poštovana, Zahvaljujemo na pitanju, te Vam dostavljamo odgovor kako slijedi: Izvješće o neočekivanim neželjenim događajima za 2015. godinu je u proce...
Poštovana, Zahvaljujemo na pitanju, te dostavljamo odgovor kako slijedi: Obzirom da akreditacijski postupak prema nacionalnim akreditacijskim standar...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?