Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Agencije, zavodi, fondovi, centri i druge samostalne pravne osobe s javnim ovlastima, Zdravstvo and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.

2 zahtjeva
Poštovana, Zahvaljujemo na pitanju, te Vam dostavljamo odgovor kako slijedi: Izvješće o neočekivanim neželjenim događajima za 2015. godinu je u proce...
Poštovana, Zahvaljujemo na pitanju, te dostavljamo odgovor kako slijedi: Obzirom da akreditacijski postupak prema nacionalnim akreditacijskim standar...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?