Akvarij i muzej pomorske tradicije, Vodice

Fizička ili privatna pravna osoba je osnivač, Javne ustanove, Kultura i umjetnost and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Dopisom KLASA 008-03/17-01/184, URBOJ 401-01/07-18-8 od 12. prosinca 2018. Povjerenik za informiranje obavijestio je da se ova pravna osoba ne smatra tijelom javne vlasti, te se stoga na nju ne primjenjuje ZPPI.

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.

1 zahtjeva
Besplatan ulaz u muzej
Odgovor Akvarij i muzej pomorske tradicije, Vodice prema Sonja Radočaj dana .

Jako kasni

This is the mail system at host imamopravoznati.org. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipient...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?