Podaci o prodanim podacima u 2020. godini

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Državna geodetska uprava, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Velimir Gašparović

Za: Državna geodetska uprava, Zagreb

Poštovani,

molim informaciju o ukupnom iznosu prodanih podataka u 2020. godini, prema stavkama koje se navode u cjeniku:
https://dgu.gov.hr/UserDocsImages//dokum...

Ako nemate mogućnost automatskog dohvata za sve stavke kataloga, onda molim minimalno za iduće:
* Registar prostornih jedinica (RPJ) - Podaci iz grafičkog dijela registra prostornih jedinica
* Digitalni model reljefa (DMR)
* Digitalni model visina (DMV)

S poštovanjem,

Velimir Gašparović