Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin - Vijeće roditelja Vijeće roditelja konstituirano je 27. rujna 2017. Vijeće ima ukupno 27 članova. P...
Dress code u hrvatskim školama
Zahtjev za Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin od strane Hanna Molnar. Komentirao Alumni Sonja dana .

Jako kasni

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25., stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?