Poštovani, školska godina 2018./19. će biti za skoro godinu dana. Neke informacije imamo, ali ne znamo hoće li se one sve ili neke promijeniti do iduće...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Glazbena škola Požega prema Hanna Molnar dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovani, Glazbena škola Požega ima etički kodeks i kućni red kojim se donekle regulira odjevanje u školi. Etičkim kodeksom odjevanje nastavnika, a ku...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?