Dress code u hrvatskim školama

Hanna Molnar je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Glazbena škola Požega kao dio skupine poslane na 1000 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Glazbena škola Požega ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Glazbena škola Požega

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i (4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi, tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

Glazbena škola Požega

2 privitaka

Poštovani,
Glazbena škola Požega ima etički kodeks i kućni red kojim se donekle regulira odjevanje u školi.
Etičkim kodeksom odjevanje nastavnika, a kućnim redom odjevanje učenika (u čl. 15. jedna alineja).
Šaljemo Vam ove pravilnike.
S poštovanjem,
Glazbena škola Požega

prikazati citirane dijelove