Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Agencije, zavodi, fondovi, centri i druge samostalne pravne osobe s javnim ovlastima, Zaštita okoliša i održivi razvoj and tijelo javne vlasti više nije aktivno, također poznato kao HAOP

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.

10 zahtjeva
Poštovani gospodine Petrović, Vezano uz upit koji ste postavili Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu, dostavljam Vam tražene podatke. Na temelju pr...
KLASA: 032-03/18-03/03 URBROJ: 427-25-1-18-13   Poštovani, slijedom Vašeg zahtjeva za pristup informacijama u privitku Vam dostavljam traženo...
Poštovani, Proslijeđujemo odgovor na zahtjev za pristup informacijama, koji smo udruzi BIOM direktno poslali, s obzirom da smo samo na taj način i...
KLASA: 032-03/18-03/03 URBROJ: 427-09-1-18-4   Datum: 23. siječnja 2018.     Poštovani,   slijedom Vašeg zahtjeva za pristup informacij...
Ur. broj: 427-30-10-17-1077/20 Datum: 5. rujna 2017. Poštovani, slijedom Vašeg Zahtjeva za pristup informacijama, zaprimljenog u Hrvatskoj agenciji...
Ur. broj: 427-30-10-17-261/20 Datum: 27. veljače 2017.   Poštovani gospodine Mikulić,   slijedom Vašeg zahtjeva za informacijama putem platfo...
Ur. broj: 427-30-10-16-509/20 Datum: 20.05.2016.   Poštovani gospodine Tadis,   Vezano uz Zahtjev prema Zakonu o pravu na pristup informacija...
Danas je zaprimljeno rjesenje Povjerenika za informiranje kojim se odbija zalba radi "sutnje uprave" kao neosnovana. Povjerenik u bitnome navodi da...
Poštovani gospodine Petrović, Hrvatska agencija za okoliša i prirodu nije tijelo javne vlasti koje je je izradilo spomenuti katastar i stoga ne rasp...
Poštovani, kolege su dale link na set podataka za slučaj da vas interesiraju dodatne informacije koje postoje.   Što se tiče Baze o fizikalnim p...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?