Mišljenje HAOP-a od 14. veljače 2018.

Pisani zahtjev podnositelja Udruga BIOM za Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Udruga BIOM

Za:
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Radnička cesta 80/7
10000 Zagreb, Hrvatska

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup
informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira
sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

​1. Mišljenje HAOP (KLASA: 612-07/18-26/92; URBROJ: 427-07-6-18-2)
od 14. veljače 2018. za planirani zahvat "Autocesta A7 dionica
između čvorova Selce i Novi Vinodolski"

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj.
ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom,
dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno
tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Spojite s ovim

Od: info
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb

Poštovani/poštovana,

 

Ovo je automatska poruka kojom potvrđujemo da je Vaš email zaprimljen u
sustav Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

Djelatnici će Vam poslati odgovor na upit što je prije moguće. Molimo
uzmite u obzir da na upite odgovaramo redom kojim su zaprimljeni.

 

 

[1]image002
 
HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ I PRIRODU
 
T +385 1 4886 840
Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb
[2]www.haop.hr
Molimo razmislite o okolišu prije ispisa ove e-pošte

Izjava o odricanju odgovornosti

Ova poruka elektroničke pošte je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. U slučaju da ste je primili pogreškom, niste ovlašteni
čitati, printati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako
ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije iz svojega
računalnog sustava. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu ne preuzima
nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg
podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako takav podatak nije povezan s
registriranim predmetom poslovanja Agencije. Sadržaj, stavovi i mišljenja
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Agencije.
Hvala!

 

References

Visible links
2. http://www.haop.hr/

Spojite s ovim

Od: Informiranje
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb


Attachment image001.png
6K Download

Attachment HAOP 18 26 92 2 20180214152739.pdf
217K Download View as HTML


KLASA: 032-03/18-03/03

URBROJ: 427-25-1-18-13

 

Poštovani,

slijedom Vašeg zahtjeva za pristup informacijama u privitku Vam dostavljam
traženo mišljenje HAOP-a (KLASA: 612-07/18-26/92; URBROJ: 427-07-6-18-2)
od 14. veljače 2018. godine.

 

Srdačan pozdrav,

 

Branka Ilakovac, dipl. nov.
Službenica za informiranje
 
[1]image002
 
HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ I PRIRODU
 
T +385 1 4886 857, M +385 91 6106 400
Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb
[2]www.haop.hr
Molimo razmislite o okolišu prije ispisa ove e-pošte

Izjava o odricanju odgovornosti

Ova poruka elektroničke pošte je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. U slučaju da ste je primili pogreškom, niste ovlašteni
čitati, printati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako
ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije iz svojega
računalnog sustava. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu ne preuzima
nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg
podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako takav podatak nije povezan s
registriranim predmetom poslovanja Agencije. Sadržaj, stavovi i mišljenja
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Agencije.
Hvala!

 

 

References

Visible links
2. http://www.haop.hr/

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb može: