Poštovana,                                                             Hrvatska liječnička komora zaprimila je 10. srpnja 2021., putem elektroničk...
Za: Hrvatska liječnička komora, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email,...
Zapisnici Časnog suda Komore
Zahtjev za požurnicom poslan Hrvatska liječnička komora, Zagreb od strane Jelena Prtorić dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Hrvatska liječnička komora, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Molim proslijedite ovo sl...
Imenik komore liječnika
Zahtjev poslan Hrvatska liječnička komora, Zagreb od strane Miroslav Schlossberg dana .

Jako kasni

Za: Hrvatska liječnička komora, Zagreb Poštovani, Ljubazno vas molim dostavu u otvorenom obliku koji omogućuje ponovnu uporabu i u elektronskom ob...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?