Zapisnici Časnog suda Komore

Jelena Prtorić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Hrvatska liječnička komora, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Čeka se odgovor na požurnicu Hrvatska liječnička komora, Zagreb za rješavanje ovog zahtjeva. Po zakonu, Hrvatska liječnička komora, Zagreb je trebala odgovoriti brzo i od strane (detalji)

Za: Hrvatska liječnička komora, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Dokumente iz kojih je vidljiv broj liječnika/ca nad kojima je pokrenut disciplinski postupak pred Časnim sudom komore od osamostavljenja RH 1991. do danas, po godinama, te razlozi za pokretanje disciplinskog postupka
- Dokumente iz kojih je vidljiv broj liječnika kojima je izrečen ukor pred Časnim sudom komore i razlozi zbog kojih je ukor izrečen, koje godine je ukor izrečen te zbog kojeg razloga, od osamostaljenja RH 1991. do danas
- Dokumente iz kojih je vidljiv broj privremeno oduzetih licenci liječnicima/liječnicama, godina u kojoj je oduzeta licenca, te razlog za oduzimanje licence, od osamostaljenja RH 1991. do danas
- Dokumente iz kojih je vidljiv broj trajno oduzetih licenci liječnicima/liječnicama, godina u kojoj je oduzeta licenca te razlog za oduzimanje licence, od ostamostaljenja RH 1991. do danas
Umjesto vađenja podataka iz dokumenata, mobila bih da mi se dostave izvješća komore i sami predmeti (zapisnici ili agende) koji su pokrenuti pred Časnim sudom komore. Ljubazno vas molim dostavu u otvorenom obliku koji omogućuje ponovnu uporabu i u elektronskom obliku. Sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje (http://imamopravoznati.org/help/privacy#...), poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija, jer je su traženi podaci u elektronskom obliku odgovorom putem emaila. Ukoliko je potrebno da odgovor bude poslan u papirnatom obliku, kućna adresa može biti naknadno dostavljena.

Podsjećam Vas i da je isti zahtjev poslan na email adresu vidljivu na Vašim stranicama, no da nikada nisam dobila obavijest o zaprimanju zahtjeva. Molim vas da zaprimite email i odgovorite na ovu adresu ako je zahtjev zaprimljen.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić

Za: Hrvatska liječnička komora, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Hrvatska liječnička komora, Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Zapisnici Časnog suda Komore'.

Podsjećam da Hrvatska liječnička komora nije odgovorila na moj zahtjev za pristup informacijama u predviđenom roku.

Potpuna povijest mog zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/zapis...

S poštovanjem,

Jelena Prtorić
[osobni podaci]
[osobni podaci]
Hrvatska

Za: Hrvatska liječnička komora, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Hrvatska liječnička komora, Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Zapisnici Časnog suda Komore'.

Podsjećam da Hrvatska liječnička komora nije odgovorila na moj zahtjev za pristup informacijama, poslan 1.rujna 2020. u predviđenom roku. Komora je stupila sa mnom u kontakt putem telefona, te mi je obznanjeno da je moj zahtjev u obradi, no još uvijek čekam na dostavu dokumenata i informacija. Ukoliko se radi o iznimno obimnoj dokumentaciji, molila bih da mi se dokumenti dostavljaju postupno, radije nego da se rok za dostavu produžuje.

Potpuna povijest mog zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/zapis...

S poštovanjem,

Jelena Prtorić