Muzejska zbirka Bribir, Općina Vinodolska

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove, Kultura i umjetnost, tijelo javne vlasti više nije aktivno and unutarnja ustrojstvena jedinica

Muzejska zbirka je dio unutarnjeg ustrojstva Općine Vinodolska

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.

1 zahtjeva
Besplatan ulaz u muzej
Odgovor Muzejska zbirka Bribir, Općina Vinodolska prema Sonja Radočaj dana .

Uspješan.

Poštovana, obzirom da će Centar za kulturu Katarina Zrinski, ustanova koja je u osnivanju i koja će biti krovna institucija i za Muzejsku zbirku u Brib...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?