Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek, Koprivnica

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove and Zdravstvo, također poznato kao OB Koprivnica

3 zahtjeva
Poštovani, U privitku Vam dostavljamo odgovor na zahtjev za pristup informacijama. S poštovanjem, Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova Melita K...
v 0pca holnica Dr. Tomislav Bardek l{oprivnica KLASA : 030 -02 I 16-0 1 /1 00 URBROJ: 2137 -15-01-16-2 U Koprivnicio 20.05.2016.g. gosp.David Tadis...
Poštovani, Sukladno vašem Zahtjevu, u privitku Vam dostavljamo tražene informacije. S poštovanjem, Opća bolnica "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica Tajnic...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?